Persberichten
woensdag, 01 mrt 2023

Eredienstendecreet: meer dan 1 op 3 nieuwe erkenningsaanvragen van moskeeën is van Turkse Diyanet

Foto: iStock. Eredienstendecreet: meer dan 1 op 3 nieuwe erkenningsaanvragen van moskeeën is van Turkse Diyanet

In 2021 keurde het Vlaams Parlement een nieuw eredienstendecreet goed op basis waarvan de Vlaamse regering nieuwe gebedshuizen zou kunnen erkennen die moeten voldoen aan aangescherpte erkenningsvoorwaarden. Inmiddels werden er op basis van dat decreet 77 erkenningsaanvragen ontvankelijk verklaard waarvan 59 betrekking hebben op moskeeën. Van die 59 moskeeën behoren er liefst 21 tot het Diyanetnetwerk, zo blijkt nu uit informatie die Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). “Volgens de Vlaamse regering zou met het nieuwe decreet de buitenlandse invloed in moskeeën bestreden worden”, reageert Janssens, “Nu blijkt echter dat meer dan één op drie van de moskeeën met een ontvankelijke aanvraag een Diyanetmoskee is die aangestuurd wordt door het Turkse Erdogan-regime. Dit staat haaks op de beweerde ambities van de regering en is te gek voor woorden.”

Op 16 november 2021 trad een nieuw decreet op de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen in werking dat volgens de Vlaamse regering vooral als bedoeling zou hebben de alomtegenwoordige buitenlandse invloed – van onder meer Turkije en Marokko – in de eredienstbesturen tegen te gaan. Uit informatie die Janssens bij Somers opvroeg blijkt nu echter dat maar liefst 21 moskeeën waarvan de aanvraag inmiddels ontvankelijk werd verklaard en die nu dus in de erkenningsprocedure zitten, tot het Turkse Diyanet-netwerk behoren.

“Dat is dus meer dan een derde van het totaal aantal moskeeën dat erkend kan worden. Dat is te gek voor woorden, want als er één moskeekoepel die aangestuurd wordt vanuit het buitenland, is het de Diyanet wel.”  In 2017 bestempelde de Staatsveiligheid de Diyanet als “de lange arm van Erdogan in Vlaanderen”. “Diyanet is trouw aan de AKP van Turks president Erdogan en draagt in die hoedanigheid bij aan de polarisering binnen de Turkse gemeenschap”, klonk het bij de veiligheidsdienst.  Ook Bart Somers erkende vorig jaar overigens zelf in een antwoord op een eerdere parlementaire vraag van onder meer Janssens dat “Diyanet mensen van de exodus politiek gebruikt, isoleert en instrumentaliseert, zelfs van de tweede en derde generatie en hen probeert afgescheiden te houden van de Vlaamse samenleving”.  Janssens wijst erop dat er niet alleen 21 Diyanetmoskeeën een erkenningsaanvraag hebben ingediend, maar dat er ook nog eens 12 Diyanetmoskeeën zijn die eerder door vorige Vlaamse regeringen werden erkend en volgens het nieuwe decreet ook behoren te beantwoorden aan de erkenningsvoorwaarden.

“Het is waanzin dat tot op de dag van vandaag nog steeds Diyanetmoskeeën gefinancierd worden met ons belastinggeld en binnenkort misschien zelfs nog een pak meer”

Acht Diyanetmoskeeën waarvan de erkenningsaanvraag ontvankelijk werd verklaard, zijn gevestigd in de provincie Antwerpen, zes in Limburg, zes in Oost-Vlaanderen en één in West-Vlaanderen. Op vragen van Janssens in hoeverre de gebouwen van de erkenningsvragende moskeeën eigendom zijn van Diyanet België, de imams aangeduid zijn door het Turkse regime en de moskeeën bereid zijn de banden met Diyanet – en daarmee ook het Turkse regime –  door te knippen, antwoordt Somers voorlopig niet. In 2015 antwoordde minister Homans nog op een vraag van Janssens dat van de toen 13 erkende Diyanet-moskeeën er 11 waren met een gebouw dat geen eigendom was van de moskeevereniging zelf, maar van de koepelstructuur Diyanet België. Ondertussen bevestigt minister Somers ook dat voor de 77 ontvankelijke erkenningsaanvragen inmiddels alle vereiste adviezen werden opgevraagd bij de adviesverlenende instanties. Voor de moskeeën zijn dat de provincies die gehouden zijn de erkende moskeeën te subsidiëren, de gemeenten waar de moskeeën gevestigd zijn, de federale minister van Justitie en de Moslimexecutieve. De eerste adviezen van Justitie werden overigens al ontvangen, laat de minister ook weten. Er wordt vooraleer over te gaan tot erkenning ook nog een onderzoek gevoerd naar de naleving van de erkenningsvoorwaarden door de daartoe opgerichte informatie- en screeningsdienst.

“Het is waanzin dat tot op de dag van vandaag nog steeds Diyanetmoskeeën gefinancierd worden met ons belastinggeld en binnenkort misschien zelfs nog een pak meer. Als Somers ook maar een greintje geloofwaardigheid wil behouden, kan hij niet anders dan de erkenning van al die 21 erkenning vragende Diyanetmoskeeën weigeren en de erkenning van de 12 al erkende Diyanetmoskeeën intrekken”, besluit Janssens, “Men kan niet enerzijds beweren werk te willen maken van de strijd tegen de buitenlandse greep op moskeeën en anderzijds Diyanetmoskeeën blijven erkennen en financieren alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Het Vlaams Belang is overigens niet alleen van mening dat de erkenning en subsidies van Diyanet moeten worden ingetrokken, maar dat dit netwerk in dit land ongewenst moet worden verklaard en de erbij aangesloten moskeeën moeten worden gesloten.”