Nieuws
dinsdag, 05 apr 2022

Ernstige financiële zorgen voor helft van de mensen

In dit land kampt meer dan de helft van de mensen met financiële stress. “Dat kan ook niet verwonderen. De mensen voelen aan den lijve hoe zeer en hoe snel het leven duurder wordt, en dat geldt niet enkel voor energie en brandstof”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “En dan zorgt de oorlog in Oekraïne voor nog meer onrust. We roepen paars-groen nogmaals op om maatregelen te treffen die de belastingen op energie structureel verlagen om de inflatie af te remmen.”

De media berichten vandaag over een uitgebreid onderzoek in opdracht van levensverzekeraar NN, waaruit blijkt dat het optimisme van de heropleving van de economie na corona plaats heeft moeten maken voor een angst voor een nieuwe financiële crisis. “Vorige week wees een peiling van Het Laatste Nieuws en VTM nog uit dat de helft van de mensen moeite heeft om op het einde van de maand rond te komen”, aldus Van Lommel. “Dan is het ook logisch dat 56 procent van de bevolking zich nu ernstig zorgen maakt over de stijging van de kostprijs van de levensmiddelen. In oktober vorig jaar ging dat nog om 49 procent.”

“Structurele maatregelen om de inflatie af te remmen zijn voor de mensen meer dan ooit noodzakelijk”

“Uiteraard zijn de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met schulden, het meest bekommerd om hun financiële toekomst”, vervolgt Van Lommel, “maar met een inflatie van 8,30 procent maken ook mensen die beschikken over een spaarrekening zich ernstig zorgen. Ze zien de waarde in koopkracht ervan in snel tempo verminderen.”

“Het is de plicht van iedere regering om zowel de koopkracht als de spaartegoeden van de mensen maximaal te beschermen”, aldus nog Van Lommel. “En ook al spelen er factoren die men niet in de hand heeft een rol, zoals de oorlog in Oekraïne, toch dient gezegd dat noch de huidige, noch de vorige regeringen voor bescherming hebben gezorgd. Integendeel, paars-groen heeft gewoon de inflatie laten ontsporen door het probleem gemakshalve steeds te ontkennen. De inflatiepieken zullen hand in hand gaan met een economische recessie die eerder ook al in Duitsland werd voorspeld. Een grotere aanslag op de koopkracht van de mensen is in dat scenario haast niet meer mogelijk.”

“De regering moet dus nu doortastende maatregelen nemen om te vermijden dat de mensen nog verder in de armoede geraken”, besluit Van Lommel. “Waar wacht men eigenlijk nog op?”