donderdag, 19 jan 2023

Ernstige sociale fraude bij werven glasvezelnetwerken: “Meer inspecties nodig om wetteloosheid te stoppen”

De sociale inspectie heeft illegale tewerkstelling en diverse inbreuken op de arbeidswetgeving vastgesteld bij onderaannemers van Proximus, die instaan voor de uitrol van het glasvezelnetwerk. Dit doet denken aan uitbuiting in lage loonlanden”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Blijkbaar voelen criminele bedrijven zich zeker genoeg om in Vlaanderen opdrachten uit te voeren en daarbij hun voeten te vegen aan elke denkbare sociale wetgeving. Dit voorval bewijst dat meer intensieve controles en straffen noodzakelijk zijn.”

Op enkele werven waar in onderaanneming van Proximus glasvezelkabels worden uitgerold, hebben grootschalige sociale inspecties plaatsgevonden door Vlaamse en federale inspectiediensten waarbij illegale tewerkstelling, zwartwerk, overtredingen van de arbeidswetgeving en inbreuken op de werkloosheids-reglementering werden vastgesteld. Ondanks de vriestemperaturen bleven de arbeiders zes dagen op zeven, zelfs van 6 uur tot 18 uur, aan het werk. De sociale inspectie betwijfelt naar eigen zeggen of ze daarvoor correct vergoed werden. 

Bovendien ontbrak op de werven elke accommodatie, zoals toiletten of een werfkeet waar de kabelleggers kunnen opwarmen of schuilen voor het winterweer. Aanvullend onderzoek bracht een ondoorzichtig kluwen van een honderdtal onderaannemers aan het licht, met diverse dubieuze detacheringsconstructies en een aantal ‘risicowerkgevers’. Het gaat om werkgevers die al eerder tegen de lamp liepen wegens sociale inbreuken, maar er met een administratieve boete vanaf kwamen. Andere bedrijven bleken pas vorig jaar opgericht, wat argwaan wekte bij de sociale inspectie.

“Mogelijks slechts het topje van de ijsberg”

“Het gaat om toestanden die doen denken aan uitbuiting in lage loonlanden, maar die men niet zou verwachten in een welvarend Europees land als het onze”, zegt Malfroot. “De directeur van de sociale inspectie sluit bovendien niet uit dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Onder de zelfs meer dan 100 onderaannemers die door de sociale inspectie in kaart werden gebracht, zitten ook bedrijven uit Nederland, Portugal, Polen, Bulgarije en Duitsland.”

Dit alles geeft een beeld van totale wetteloosheid. “Blijkbaar voelen criminele bedrijven zich zeker genoeg om in Vlaanderen opdrachten uit te voeren en daarbij hun voeten te vegen aan elke denkbare sociale wetgeving”, aldus Malfroot. “Mogelijks komt dit omdat het risico op controle eerder klein is of omdat ze er na controle goedkoop vanaf komen.” 

Volgens het Vlaams Belang moeten er lessen getrokken worden uit het voorval. “Het bewijst dan ook dat meer intensieve controles en straffen nodig zijn als we de toepassing van de moeizaam opgebouwde sociale verworvenheden willen beschermen”, besluit Malfroot. “Ik zal Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) zo snel mogelijk ondervragen over deze inbreuken en vragen welke initiatieven hij plant om dit soort misbruik te bestrijden.”