Nieuws
donderdag, 04 feb 2021

Etnische profilering: “Groen neemt het op voor criminele bendes”

Voor het Vlaams Belang moeten de fel belaagde politiediensten in probleemwijken op alle mogelijke manieren gesteund en gewaardeerd worden. “Helaas zal net het omgekeerde gebeuren met een wetsvoorstel dat Groen indiende”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Het zal enkel tot demotivatie leiden, met nefaste gevolgen voor de probleembuurten.”

Groen wil naar eigen zeggen vermijden dat de politie meer allochtonen controleert en op die manier etnische profilering bestrijden. “In al hun wereldvreemdheid denken ze zo ‘het vertrouwen’ tussen politie en wat jongeren heet, te herstellen”, aldus Depoortere. “Zoals wel vaker wordt er echter tegen windmolens gevochten. In heel het land concentreert de politie zich logischerwijze op buurten vol criminaliteit. En laat dat nu net buurten met overwegend allochtone jongeren zijn. Met enig vooroordeel heeft dit niets te maken.”

“Door het verband tussen etniciteit en criminaliteit gelijk te stellen aan discriminatie en racisme verdoezelt Groen de realiteit”

Concreet zal het groene voorstel een geweldige administratieve rompslomp creëren voor de politiediensten. Men zal elke controle moeten motiveren en registreren en ook nog eens een formeel bewijs van controle moeten afleveren. “Maar er bestaan al voldoende controlemechanismen”, vervolgt Depoortere. ‘Naast de vele nadelen houdt dit voorstel dus geen enkel voordeel in.” Het Vlaams Belang wijst erop dat het gebrek aan vertrouwen in de politie als het ware van het voorstel afdruipt. Nu al is bij politievakbond VSOA te horen dat het demotivatie in de hand zal werken. “En op die manier zullen de probleemwijken nog verder verloederen. Het voorstel van Groen is een geschenk voor criminele bendes.”

“Etniciteit kan net als grootte en haarkleur bovendien visueel-forensisch belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij verdachten opsporen“, vult fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) aan. “In andere landen registreert men dat dan ook net zoals het geslacht, zodat er bijvoorbeeld etnische daderprofielen kunnen worden opgesteld en men beter gericht kan onderzoeken. Ik drong hier reeds in 2015 op aan bij toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij weigerde er helaas op in te gaan omdat zulks volgens hem discriminerend was voor de betrokken etnische bevolkingsgroepen.”