Nieuws
dinsdag, 14 sep 2021

“EU-terugkeerbeleid faalt: het Belgische beleid evenzeer”

Een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer spreekt duidelijke taal en bevestigt met zoveel woorden wat het Vlaams Belang al heel lang zegt aangaande het huidige terugkeerbeleid.” Dat zegt federaal volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). Dit beleid is hoogst inefficiënt. Minder dan twintig procent van degenen die een bevel krijgen de EU te verlaten, keert daadwerkelijk terug, waardoor de illegale immigratie wordt aangemoedigd in plaats van ontmoedigd.”

Het Vlaams Belang heeft er steeds op gewezen dat de EU meer druk moet uitoefenen op onwillige derde landen. De ervaring heeft immers geleerd dat positieve hefbomen niet volstaan. “Tegenover een gebrek aan medewerking dienen ook sancties te staan”, aldus Van Langenhove. “Visumverstrekking, ontwikkelingshulp, investeringen van bedrijven, handelsvoordelen en samenwerkingsverbanden moeten eindelijk gekoppeld worden aan de bereidheid om de illegale migratie naar Europa tegen te gaan en uitgewezen onderdanen terug te nemen.”

“Mahdi kondigt wat het terugkeerbeleid betreft regelmatig aan dat hij de cijfers gevoelig wil opkrikken, maar bij die aankondiging is het tot op heden zowat gebleven”

“Hoe wenselijk een kordate houding van de EU ook mag zijn, feit blijft dat er ook op binnenlands vlak heel wat obstakels bestaan die een effectief en efficiënt terugkeerbeleid in de weg staan”, vervolgt Van Langenhove. “Van bij haar aantreden sloot deze regering bij voorbaat twee instrumenten uit die essentieel zijn voor een geloofwaardig terugkeerbeleid.”

Zo werd het sinds deze regering onmogelijk om illegale gezinnen - gedurende een zo kort mogelijke periode - onder te brengen in aangepaste gesloten terugkeerunits in afwachting van hun gedwongen terugkeer, waardoor het signaal wordt uitgezonden dat nooit nog gedwongen kan worden uitgezet en dat iedereen die hier met kinderen arriveert, de facto kan blijven. Daarnaast blijft een regeling uit die mogelijk maakt dat illegalen die herhaaldelijk en manifest weigeren het land te verlaten, thuis kunnen worden aangehouden met het oog op hun gedwongen terugkeer. De uitkomst ligt voor de hand: Gedwongen terugkeer is welhaast onmogelijk. Tot slot blijft dit land kampen met een schrijnend gebrek aan plaatsen in de gesloten terugkeercentra. Met amper zevenhonderd plaatsen blijven we mijlenver verwijderd van de capaciteit die meer dan vijf jaar geleden (!) in het fameuze ‘Masterplan gesloten centra’ in het vooruitzicht werden gesteld.

“Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) moet eindelijk daden op zijn woorden laten volgen”, besluit Van Langenhove. “Hij kan zich niet langer verschuilen achter het onvermogen en de onwil van de EU en wachten op een of ander schimmig ‘Europees migratiepact’, maar moet op Europees vlak contacten leggen met landen die een kordater beleid voorstaan én in eigen land nu reeds de maatregelen nemen die perfect mogelijk zijn.”