Nieuws
woensdag, 06 jul 2022

EU wil Big Tech gebruiken om burgers te censureren

Deze week vond in het Europees Parlement de stemming plaats over de aangepaste versie van de Digital Services Act. Die werd door de Europese Commissie voorgesteld om het huidig wettelijk kader rond te digitale diensten te vernieuwen. Het heeft tot doel “een veiligere en betrouwbare onlineomgeving” te creëren. “Het Vlaams Belang stemde absoluut tegen het voorstel”, zegt Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang Tom Vandendriessche. Vrije meningsuiting is een fundamenteel burgerrecht. Bijgevolg mogen legale meningen niet gecensureerd worden. De Europese Unie echter wil met deze Digital Services Act censuur van volstrekt legale meningen outsourcen naar Big Tech-bedrijven. Maar wat offline legaal is, moet dat online ook zijn.”

De Digitale Dienstenwet (DSA) werd eerder dit jaar aangenomen, maar werd deze week opnieuw naar het Europees Parlement gestuurd na interinstitutionele onderhandelingen. Het zorgt voor uniforme regels op de interne markt en beoogt een betere bescherming voor de gebruiker. Maar het verwijderen van legale inhoud vormde een struikelblok voor Tom Vandendriessche. “Algoritmes en ‘betrouwbare flaggers’ gaan bepalen wat al dan niet gezegd wordt op een platform. Dat kan leiden tot regelrechte censuur.”

“Er is geen enkele garantie dat volstrekt legale meningen beschermd worden en niet gecensureerd door Big Tech”

Die zogenaamd ‘betrouwbare flaggers’ waren een belangrijk onderdeel van de Digitale Dienstenwet. Voortaan moeten lidstaten een coördinator aanstellen, die op zijn beurt dan ‘betrouwbare flaggers’ aanduidt. Zij zullen mogelijks illegale berichten ‘flaggen’, waarna er een inhoudelijke toets gebeurt. “Overijverige flaggers zouden dus een grote invloed hebben op wat op een platform verschijnt”, vervolgt Vandendriessche. “Dit is problematisch omdat in een rechtsstaat de grenzen van de vrije meningsuiting enkel en alleen getoetst mogen worden door de rechter en niet door anonieme bureaucraten, zoals de EU nu voorstelt.”

De Digitale Marktenwet (DMA) werd wel positief onthaald door het Vlaams Belang. “Die wet beoogt meer eerlijke concurrentie op de digitale markt, en wil meer toezicht op de grote spelers”, aldus nog Vandendriessche. “De macht van Big Tech moet aan banden worden gelegd. Deze wet kan een stap in de juiste richting zijn, zonder afbreuk te doen aan de grondrechten van de burger.”

Zowel de DSA als de DMA werd met grote meerderheid aangenomen. Vandendriessche hoopt dan ook dat er op nationaal niveau genoeg bescherming wordt ingebouwd. “Onze nationale culturele gebruiken, zoals Zwarte Piet, zijn niet illegaal. Ook kritiek op de multicultuur en de doelbewuste politiek van massamigratie is volstrekt legaal en hoort zowel online als offline thuis in het democratisch debat. Toch censureert Big Tech onze burgers, nu zelfs in opdracht van de EU. Dat kunnen we niet toelaten. Daarom moeten we initiatief nemen om onze tradities en burgerrechten op nationaal niveau verder te beschermen”, besluit hij.