Nieuws
woensdag, 13 jan 2021

€23.000 maandloon voor Kris Peeters: “Overbodig maar lucratief postje”

“Met paars-groen is de oude politieke cultuur terug van nooit weggeweest”, luidt de reactie van fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) op de officiële benoeming van CD&V-politicus Kris Peeters tot vicevoorzitter en lid van het directiecomité van de Europese Investeringsbank (EIB). Omdat beide mandaten onverenigbaar zijn, stopt de man als Europees Parlementslid. “Maar de 23.000 euro die hij nu maandelijks gaat bijeen rijven, maakt wellicht veel goed.”

Binnen de EIB wordt Peeters de hoofdverantwoordelijke voor de projecten rond mobiliteit, veiligheid en defensie. De voormalige minister-president vindt het naar eigen zeggen een eer om toe te treden tot de bank in kwestie, zeker nu deze haar inspanningen om klimaatverandering te beperken, versnelt. “Hoe belangrijk de klimaatverandering voor de bank wel niet is, moge blijken uit het feit dat het nieuwe zitje van Peters bijna drie jaar onbezet bleef”, aldus Pas. “zonder dat dit voor de bank gevolgen had trouwens.”

“Peeters zegt dat zijn exit uit de politiek niet onomkeerbaar is en wijst daarbij naar het voorbeeld van Frank Vandenbroucke (Vooruit), alleen al daarom wensen wij hem alle succes bij de EIB”

Dat het omzeggens drie jaar moest duren alvorens Peeters’ postje werd ingevuld, ligt aan de heibel tussen de machtspartijen. “Zoals steeds wanneer het om postjes draait”, aldus nog Pas. “Peeters kijkt ernaar uit om met zijn nieuwe team aan het roer van de klimaatbank van de EU echt een verschil te maken. Het is eens iets anders. Als Vlaams Minister-president is hem dat nooit gelukt en zo mogelijk nog minder als federaal minister van werk en economie of als Europees Parlementslid.”

Voor zijn lucratieve betrekking, in tijden dat een sterk groeiend aantal Vlamingen er niet meer in slaagt de eindjes aan elkaar te knopen, is Peeters nu bereid naar Luxemburg te verhuizen. “Verhuizen deed hij naar eigen zeggen ook al eens in 2018, om burgemeester van Antwerpen te worden. Meer dan een wijziging van domicilie was dat toen in de praktijk niet”, merkt Pas nog op. Het Vlaams Belang zal zich steeds tegen deze politisering, deze politieke zelfbediening die niet uitgaat van bekwaamheid maar enkel van partijkaart, blijven verzetten.