Nieuws
woensdag, 06 mrt 2024

Europees defensieplan budgettair een maat voor niets

Foto: iStock. Europees defensieplan budgettair een maat voor niets

Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van het nieuwe defensieplan dat de Europese Commissie aankondigde. Om de Europese defensie-industrie te versterken en de productie van materieel te harmoniseren wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. “Het is een stap in de goede richting, naar het loskomen van de Amerikaanse militaire dominantie binnen de NAVO en dus naar meer autonome Europese defensiecapaciteiten”, zegt Kamerlid Annick Ponthier, “Maar 1,5 miljard is een peulschil op de EU-begroting. De noden vragen om veel meer budget.”

De EU wil tot een volwaardige gezamenlijke defensie-industrie komen, en tot meer defensiecapaciteit om autonomer in te kunnen staan voor de eigen veiligheid. Zo zouden tegen 2030 minstens 50 procent van de aankopen in Europa moeten gebeuren, en zo’n 40 procent via groepsaankopen. “Dit zijn belangrijke elementen, waarop wij de huidige en komende legislatuur het regeringsbeleid zullen afrekenen”, aldus Ponthier, “Tot dusver keek Vivaldi veel te vaak naar de Amerikaanse industrie voor aankopen.” 

“1,5 miljard euro is een druppel op een hete plaat”

Dat dit plan er nu ligt, is deels ingegeven door de uitspraken van Donald Trump. Die wees erop dat hij niet zomaar zal inspringen als EU-landen weigeren hun bijdrage voor de NAVO te betalen. “Dit bewijst opnieuw dat Trump dingen in beweging zet, zodat wij op onze eigen benen leren staan”, vervolgt Ponthier, “Als we in het Witte Huis al te zeker zouden zijn van onvoorwaardelijke steun, dan betwijfel ik of de EU ooit wakker zou worden.”

Het Vlaams Belang plaatst echter vraagtekens bij de budgettaire ambitie van het nieuwe defensieplan. Ook ex-vicestafchef generaal Marc Thys gaf zijn bedenkingen al mee in de pers. “Wij delen de kritiek van generaal Thys volkomen”, aldus nog Ponthier, “Alleen al voor de aanvulling van de Belgische munitiestocks en reservevoorraden hebben wij 7 miljard euro nodig. Dan is 1,5 miljard voor het geheel van de EU een druppel op een hete plaat.”

“Wij roepen minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) op om alvast het goede voorbeeld te geven wat betreft bestellingen bij Europese bedrijven”, concludeert Ponthier, “En vooral door veel sneller werk te maken van een defensie-inspanning van 2 procent van ons BBP, in plaats van de magere 1,54 procent die ze vooropstelt.”