Persberichten
vrijdag, 26 feb 2021

Europees Eigenmiddelenbesluit: “N-VA maakt pirouette”

Het Vlaams Belang is ten zeerste verbaasd over de kritiek van N-VA op de goedkeuring van het Europees Eigenmiddelenbesluit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. “N-VA presteert het om in het Europees Parlement voor de nieuwe EU-financiering te stemmen en in het Belgisch federaal parlement tegen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Sterker nog: Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) lag mee aan de basis van de nieuwe regelgeving. Oppositie voeren tegen een regel die ze zelf mee hebben ontworpen, het wordt zo stilaan het handelsmerk van N-VA.”

Op 24 februari gaf de Kamercommissie Financiën groen licht voor de nieuwe financiering van de Europese Unie. Naar aanleiding van de coronacrisis ontwikkelt de EU een ambitieus plan om de economie in een nieuwe plooi te leggen. “Vergroenen en digitaliseren” luidt het motto. Maar dat kost uiteraard veel geld. En daarom gaat de EU op zoek naar nieuwe middelen. In de vorm van leningen tot 750 miljard euro met een looptijd tot 2058 en nieuwe belastingen. “Dat is een bijzonder kwalijke ontwikkeling”, aldus Vermeersch. “Tot nu toe mocht de EU geen schulden maken om het eigen beleid te financieren. Met dit besluit wordt dat anders. Daarmee is de weg vrij om een Europese schuldenberg op te bouwen.”

“Verbijsterend dat N-VA in het federaal parlement tegen het werk van commissievoorzitter Van Overtveldt in het Europees Parlement stemt”

Het Vlaams Belang verwacht dat als zwakkere lidstaten in gebreke blijven, de andere lidstaten de put zullen moeten vullen. Bovendien dragen de Noordelijke lidstaten netto meer bij aan het herstelfonds en halen de Zuidelijke lidstaten verhoudingsgewijs meer uit het fonds. “Europa dreigt nog meer een transferunie van noord naar zuid te worden, zoals België er al een is”, vervolgt Vermeersch. “En de nieuwe belastingbevoegdheid is al even verontrustend.” Het Vlaams Belang is van oordeel dat het fiscaal beleid uitsluitend een bevoegdheid moet blijven van de nationale staten, maar met dit besluit wordt dat principe overboord gegooid. “Nu gaat het nog om een plastictaks van 140 miljoen euro die België aan de EU zal ophoesten en die zal worden doorgerekend aan de burger, maar er worden al heel wat nieuwe Europese belastingen in het vooruitzicht gesteld. Ik denk aan digitale taks, koolstoftaks en financiële transactietaks.”

“In de commissie Financiën stemde N-VA tegen het Eigenmiddelenbesluit”, merkt Vermeersch tot slot op. “Maar op 16 september 2020 hebben alle Europarlementsleden van de N-VA - Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt - vóór het Eigenmiddelenbesluit gestemd. Meer nog, Van Overtveldt is voorzitter van de commissie Begroting in het Europees Parlement en zat dus aan het roer bij de onderhandeling met de Europese Raad en de Europese Commissie over het Eigenmiddelenbesluit. De N-VA-leden in onze commissie hebben dus tegen het werk van hun eigen voorzitter in het Europees Parlement gestemd.”