Persberichten
woensdag, 29 mrt 2023

Europees Parlement duwt EU-Migratiepact door: “Marrakesh 2.0"

Foto: iStock. Europees Parlement duwt EU-Migratiepact door: “Marrakesh 2.0"

Gisteren keurde de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) in het Europees Parlement vijf wetgevende documenten goed die deel uitmaken van het ruimere Migratiepact. De voorstellen gaan onder meer over het uitbreiden van legale migratiewegen, procedures voor crisissituaties en algemeen migratiemanagement. “Het Europees Parlement heeft de deuren nog verder opengezet dan de Commissie oorspronkelijk wou”, zegt Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor Vlaams Belang. Verstrengingen werden aangepast, en de rechten van de asielzoeker, van procedure tot familiehereniging sterk uitgebreid.”

In 2020 lanceerde de Europese Commissie haar voorstel rond een nieuw EU-migratiepact. Dat migratiepact hield een reeks voorstellen in om een nieuw wetgevend kader te scheppen rond migratie. De focus moest volgens de Commissie bij solidariteit tussen de lidstaten liggen en een visie op de lange termijn bieden. “De oorspronkelijke visie van de Commissie zat al verkeerd”, zegt Tom Vandendriessche. “Om illegale migratie aan te pakken, wou men nieuwe legale wegen creëren. Dat is zoals inbraak legaliseren omdat er te veel wordt ingebroken.” 

Na lange onderhandelingen tussen de verschillende fracties, presenteerde de LIBE-commissie gisteren de gemaakte compromissen ter stemming. “De invloed van linkse partijen op dit proces was niet te onderschatten”, vervolgt het Europees Parlementslid. “Elke tekst werd overladen met procedurele beschermingen en fundamentele rechten van migranten. Mogelijke verstrengingen werden aangepast of verwijderd. Omdat men dit pact er nog snel wil doorduwen, werden linkse partijen op hun wenken bediend.”

“Zelfs een van de weinige verstrengingen in dit pact, werd door het Europees Parlement compleet tandeloos gemaakt”

Ook de stemming verliep niet zonder incidenten. Vanwege de haastigheid van de procedure werden de documenten niet op tijd bezorgd aan de parlementsleden. Volgens het reglement zou die stemming dan moeten worden uitgesteld. De voorzitter van de commissie besliste echter de regels naast zich neer te leggen en te stemmen over het reglement. “Een stemming over bestaande reglementen: dat is de ‘rule of law’ in het Parlement”, zegt Vandendriessche. “Men wil dit pact er blijkbaar zo snel doorduwen dat men zelfs de schijn van zijn eigen regels niet meer ophoudt.”

Concreet werd gezinshereniging uitgebreid, de integratievoorwaarden versoepeld en krijgen migranten die enkele jaren in een lidstaat verblijven sneller een onbeperkte verblijfsvergunning. Ook mogelijkheden om asielzoekers in detentie te houden aan de grens werden verstrengd. De screening-verordening, die het oorspronkelijk mogelijk zou maken voor lidstaten om migranten beter te controleren en sneller terug te sturen, werd aangepast. Zogenaamd om meer bescherming te geven aan migranten. “Zelfs een van de weinige verstrengingen in dit pact, werd door het Europees Parlement compleet tandeloos gemaakt”, besluit Vandendriessche. “Dat is de strategie van de Europese Unie: communiceren over verstrengingen, terwijl het in het Parlement geruisloos wordt aangepast naar Marrakesh 2.0.”