Persberichten
vrijdag, 17 mrt 2023

Europees Parlement keurt Europese digitale identiteit goed zonder debat: “Controlemaatschappij naar Chinees model”

Donderdag keurde het Europees Parlement een mandaat goed om volgende week te onderhandelen over een kader rond de Europese digitale identiteit. Die digitale identiteit zou een reeks digitale portefeuilles omvatten waarin gebruikers hun documenten moeten opladen, van geboortecertificaten tot rijbewijzen. “De Europese digitale identiteit is de bevestiging van de verankering van de controlemaatschappij. Het organiseren van de onvrijheid wordt op die manier door de Europese Unie gefaciliteerd”, aldus Gerolf Annemans, fractieleider voor Vlaams Belang in het Europees Parlement

Sinds het voorstel van de Commissie in 2021, ligt de Europese digiID al langer onder vuur bij privacy-experts. Ze vrezen een permanent logboek van transacties, bewegingen en handelingen van alle burgers. “We hebben tijdens de coranacrisis gezien tot wat voor onverantwoorde controlemaatschappij we op korte tijd waren uitgegroeid. Dit is simpelweg een uitbreiding van het Covid Safe Ticket naar alle data van burgers. Een pasje dat burgers afhankelijk maakt van een digitaal groen licht om nog een vrije burger te mogen en kunnen zijn.”, meent Annemans. 

“Deze e-ID zal gebruikt worden om burgers toegang te ontzeggen tot essentiële diensten indien ze weigeren hun data en privacy op te geven”

De digiID zou in de eerste plaats vrijwillig zijn, maar de Commissie projecteert dat tegen 2030 80 procent gebruik zal maken van deze digitale identiteit. Dat om toegang te krijgen tot openbare diensten binnen de Europese Unie. Dat gaat dan om diensten zoals het openen van een bankrekening, een belastingaangifte doen of het bewaren van een medisch voorschrift. “Deze e-ID zal helemaal niet vrijwillig blijven. Het zal gebruikt worden om burgers toegang te ontzeggen tot essentiële diensten indien ze weigeren hun data en privacy op te geven. Alle transacties van burgers zullen worden bijgehouden en vrijheid wordt als beloning toebedeeld door het Europees Big Brother-apparaat.”, volgens Annemans. 

Bedenkelijk ook is dat er geen apart debat werd georganiseerd over de digitale identiteit. Een ruime meerderheid van het Parlement achtte dat niet nodig. Van de Vlaamse partijen stemde enkel Vlaams Belang tegen. “Het hoeft niet te verbazen dat een ondemocratisch plan er op ondemocratische wijze wordt doorgeduwd. Het is treffend voor de totalitaire visie van de Europese Unie: vrijheid en inspraak worden gunsten in plaats van rechten”, besluit Annemans.