Persberichten
dinsdag, 18 apr 2023

Europees parlement stemt voor nóg strengere klimaatmaatregelen

Vandaag stemde het Europees parlement over een nieuw pakket van klimaatvoorstellen. Wat duidelijk blijkt uit de stemmingen is dat de Vlaming meer zal moeten betalen. Zowel voor Europese CO2-heffingen als voor de Europese sociale compensatiemaatregelen. Het is een scenario dat enkel verliezers kent”, zeggen Europese parlementsleden Gerolf Annemans en Tom Vandendriessche. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een andere koers inzake klimaatbeleid.

De voornaamste verandering kwam uit de herziening van het beruchte EU-emissiehandelssysteem. Dit systeem van verhandelbare uitstootrechten voor bedrijven zou nu uitgebreid worden naar particulieren. Meer bepaald zal het nu ook transport en de verwarming van gebouwen dekken. Volgens Europees parlementslid Gerolf Annemans zal deze extra CO₂-belasting de huidige inflatie verder doen toenemen. “Brandstof zal nu eenmaal duurder worden door deze klimaatbelasting. Dit zal niet enkel een effect hebben op transport of verwarming, maar ook bijvoorbeeld goederen die transport vereisen zullen hierdoor in prijs stijgen”, bemerkt Annemans. 

De EU erkent deze problematiek ook en komt daarom met allerhande steunmaatregelen. “De EU zou echter zichzelf niet zijn als deze steun niet gepaard gaat met een versterking van de Europese sociale dimensie”, aldus Annemans. “De tekst leest dat de sociale rechten en de Europese sociale dimensie versterkt moeten worden in alle beleidsgebieden van de Unie. Men werkt naar eigen zeggen aan een sociaal Europa door de ‘Europese pijler van sociale rechten’ op EU-niveau verder uit te werken. Oftewel, meer macht naar de EU. Als men weet dat de Vlaming echter een van de grootste nettobetalers is aan de Unie, kan men er vanuit gaan dat deze ‘sociale Unie’ in werkelijkheid een transferunie zal zijn, van Vlaams belastinggeld naar de rest van de Europa.” 

Steunmaatregelen

Aangezien de EU ook inziet dat deze klimaatmaatregelen sociale slachtoffers zullen maken, komen ze met enkele steunmaatregelen zoals het ‘sociaal klimaatfonds’. Het klimaatfonds moet slachtoffers van de klimaatmaatregelen beschermen door allerhande steunmaatregelen. Volgens Europees parlementslid Tom Vandendriessche is dit een absurde logica. “Waarom zouden mensen minder uitstoten als ze toch gecompenseerd worden?”, vraagt Vandendriessche zich af. “De prijs is hoe dan ook voor de Europese belastingbetaler. Ofwel betaalt de burger een CO₂-belasting, ofwel betaalt hij indirect voor de steunmaatregelen die de schade van de CO₂-belasting moeten compenseren. Het is een scenario dat enkel verliezers kent.”

Een andere steunmaatregel zou komen onder de vorm van een koolstofcorrectie aan de Europese grens, het zogenoemde CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Dit zou mogelijk de Europese industrie kunnen beschermen tegen buitenlandse concurrenten die niet produceren onder strenge klimaatvereisten zoals de Europese bedrijven. Indien deze buitenlandse bedrijven naar Europa willen exporteren zouden ze dus een heffing betalen ter compensatie. Vandendriessche ziet enkele positieve kanten aan zo’n mechanisme. “Uiteraard zou zo’n mechanisme overbodig zijn zonder het concurrentieverstorende ETS, maar zolang er een EU-emissiehandelsysteem is kan dit een maatregel zijn om onze industrie te beschermen”, besluit Vandendriessche. “We steunen het principe van een grensbelasting, maar zowel de geest en de letter van de tekst zijn vreemd aan elk idee van protectionisme en steun aan de Europese industrie. Vandaar hebben we ons onthouden op de stemming hierover." 

Een andere koers is mogelijk

Het Vlaams Belang wil een andere koers inzake klimaatbeleid. Daarom heeft de Europese delegatie van het Vlaams Belang, samen met haar Europese partners van de fractie ‘Identiteit en Democratie’, enkele grondige tekstwijzigingen ingediend op de diverse klimaatteksten. “Het Vlaams Belang wil zowel de burgers als de industrie beschermen tegen het groene dogmatisme van de EU”, besluit Annemans. “We doen immers al meer dan genoeg in Europa. Onze eigen ondergang subsidiëren zal de problemen zeker niet oplossen.”