Nieuws
vrijdag, 03 feb 2023

Europees Parlement wil oppositie de mond snoeren op sociale media

Gisteren werd een verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame aangenomen in het Europees Parlement. Het aantal gegevenscategorieën dat gebruikt mag worden, wordt sterk beperkt. Dit om desinformatie en manipulatie van verkiezingen te voorkomen. “De Europese Unie wil geen manipulatie voorkomen, ze wil zelf de informatiestroom naar burgers manipuleren”, zegt Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang. Burgers staan steeds kritischer tegenover hun beleid, dus willen ze de oppositie de mond snoeren.

Voortaan zal adverteren op sociale media een stuk moeilijker worden. Concrete doelgroepen bereiken wordt moeilijker gemaakt en elke post moet voldoen aan een reeks transparantievoorwaarden. Zo mogen er, naast de locatie van de burger, nog maar drie kenmerken aangevinkt worden. Dat kan dan gaan om de hobby, de leeftijd of een interesse. De burger moet wel expliciet toestemming geven dat die data gebruikt worden voor politieke reclame. Verder moet een advertentie aangeven wie het probeert te bereiken, wie het betaald heeft, hoeveel mensen het bereikt heeft en wat de kostprijs van de advertentie is. 

“Het Vlaams Belang wordt steevast geweerd uit de klassieke media”, aldus Vandendriessche. “Daar krijgen de traditionele partijen urenlange gratis reclame. Wanneer wij ons electoraat proberen te bereiken via alternatieve media, proberen de heersende machten ons daar ook te weren. De globalistische elite verdraagt geen tegenspraak.”

“Er wordt alles aan gedaan om de burger geen kritische stemmen tegenover het beleid te laten horen”

Tijdens de “politieke sperperiode”, zestig dagen voor een verkiezing of referendum, wordt de politieke reclame nog sterker beperkt. Dan zal het enkel mogelijk zijn om te filteren op taal, locatie en het feit of iemand voor de eerste keer kiesgerechtigd is. In de praktijk zal elke partij dus zijn politieke boodschap naar iedereen op sociale media moeten sturen, zonder onderscheid. “Op die manier kan je zelfs je kiezers niet meer bereiken tijdens de verkiezingen”, stelt Vandendriessche. “Er wordt alles aan gedaan om de burger geen kritische stemmen tegenover het beleid te laten horen. Manipulatie van de informatie, puur uit zelfbehoud.”

Het verslag over het voorstel voor een verordening van politieke reclame werd aangenomen door alle Vlaamse Europese parlementsleden, behalve die van het Vlaams Belang die tegenstemden en die van de N-VA die zich onthielden. “Het verbaast mij niet dat de Vivaldi-partijen de kans grijpen om oppositie opnieuw de mond te snoeren”, besluit Vandendriessche. “Ze willen dat informatie over hun falend beleid nergens nog tot bij de burger komt. Niet in de klassieke, en nu ook niet op alternatieve media.”