woensdag, 15 feb 2023

Europese middelen blijven uit: “Vlaams Herstelplan gefinancierd met schuld”

Uit het antwoord van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch blijkt dat Vlaanderen minder Europese middelen zal krijgen van de Europese Unie, waardoor de Vlaamse schulden verder zullen aangroeien. “Deze Vlaamse regering zet zich dan wel graag af tegen de federale regering met haar zogezegd goed bestuur’ en begrotingsorthodoxie, maar ook de schulden van de Vlaamse overheid beginnen stilaan toch wel forse proporties aan te nemen”, aldus Van dermeersch.

De Europese financiering van het Vlaams Herstelplan zorgde al voor beroering door het laag aandeel van de Europese subsidies dat het kreeg. “Vlaanderen, goed voor ongeveer 60 procent van de Belgische bevolking en ongeveer 70 procent van de belastingen in dit land, ontvangt amper 38,06 procent van de subsidies”, zegt Van dermeersch. Hoewel er initieel uitgegaan werd van een globale aan België toekomende steun van 5,925 miljard euro, bevestigde de minister dat die steun zal dalen tot 4,524 miljard euro. Op de vraag of het Vlaamse aandeel dan gelijk zou blijven, antwoordde de minister dat “het Overlegcomité de afgesproken verdeelsleutel niet heeft besproken”. Als de verdeelsleutel blijft zoals hij was, komt er bij omrekening nog eens 533 miljoen euro minder naar Vlaanderen. Wat dus een impact heeft op het begrotingssaldo en de schuld.

Hoewel er initieel uitgegaan werd van een globale aan België toekomende steun van 5,925 miljard euro, bevestigde de minister dat die steun zal dalen tot 4,524 miljard euro

Volgens het Vlaams Belang is Vlaanderen twee keer gezien. “Eerst door het veel te lage aandeel in de verdeling van het Belgisch aandeel in de Europese subsidies en vervolgens nog eens door die inlevering van 533 miljoen”, zegt Van dermeersch. Uit het antwoord blijkt ook dat van het volledige Vlaamse Herstelplan van 4,3 miljard euro er al 4,086 miljard euro werd vastgelegd of beslist voor uitvoering. Doordat de totale Europese steun voor Vlaanderen nu verminderd is tot 1,722 miljard euro, komt het verschil in de Vlaamse schuld. Het gaat om een bedrag van 2,364 miljard euro.

“Van Europa ontving Vlaanderen enkel een voorschot van 293 miljoen euro vermits de rest geblokkeerd zit door het wanbeleid van de federale regering”, besluit Van dermeersch. “Dat betekent ook dat Vlaanderen het verschil van 1,017 miljard moet voorfinancieren door kortlopende schulden te maken. Deze Vlaamse regering zet zich dan wel graag af tegen de federale regering met haar zogezegd ‘goed bestuur’ en begrotingsorthodoxie, maar ook de schulden van de Vlaamse overheid beginnen stilaan toch wel forse proporties aan te nemen. Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse regering eindelijk prioriteiten stelt om de schuldsneeuwbal te stoppen.”