Persberichten
maandag, 08 jan 2018

Europese partij CD&V trekt cordon sanitaire door op Europees niveau

N-VA veel te meegaand in uitbreiding EU-macht (Bankenunie)

Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA) werkt momenteel in het Europees Parlement aan een rapport rond de Bankenunie. De Europese Volkspartij (EVP), de Europese politieke partij van CD&V, weigert echter elke vorm van inbreng door de eurokritische fractie van Vlaams Belang en trekt daarmee het cordon sanitaire door op Europees niveau.

Sander Loones treedt op als rapporteur inzake het jaarverslag van de Bankenunie. De rapporteur is een lid van het Europees Parlement die verantwoordelijk is voor het inhoudelijke werk van wetgevende voorstellen. Loones werkte in deze rol aan compromisteksten waarin de inbreng werd opgenomen van de eurosceptische fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENV) waartoe Vlaams Belang behoort. Dit tot onvrede van de CD&V-collega’s die lieten weten dat het tot het intern beleid van de Europese Volkspartij behoort om inbreng van de ENV op geen enkele manier op te nemen in dergelijke compromissen. De Europese CD&V-fractie roept de andere fracties op om deze praktijk aan te houden in het rapport van Loones en consistent de inbreng van ENV te weigeren.[1] Een verderzetting van het cordon sanitaire op Europees vlak dus.

Gerolf Annemans: “De inbreng van mijn Europese collega’s en mezelf wordt dus louter en alleen beoordeeld op basis van onze partijkaart en niet op basis van de inhoud. Zelfs al komen wij met gelijkaardige en voor andere fracties aanvaardbare voorstellen dan nog worden deze systematisch geweerd.”

Vlaams Belang protesteert tegen deze gang van zaken in het Europees Parlement en zal de commissievoorzitter hierover aanspreken. Niet alleen wordt op deze manier de normale werking van het Europees Parlement ontwricht, maar valt bovendien te vrezen dat het resultaat van deze werkwijze nefast zal uitvallen voor het dossier van de Bankenunie. Zonder steun van de Eurokritische fractie van Vlaams Belang dreigt het rapport van Loones opnieuw uit te draaien in een lofzang aan het Europese instellingen en het verder afstaan van belangrijke nationale bevoegdheden aan het Europese niveau.

Het voorval illustreert dat de ‘constructieve’ houding van de N-VA een doodlopend straatje is. Zo heeft Loones het in zijn rapport over door overheidsobligaties gedekte Europese effecten, een alternatief voor de euro-obligaties van Verhofstadt. Wat Verhofstadt ‘solidariteit’ noemt, betekent in werkelijkheid een transferunie. Loones zou toch moeten weten dat Europese obligaties in de EU het mechanisme installeren dat de Belgische staat naar de afgrond dreef: namelijk consumptiefederalisme.

De poging van Loones om een bankenunie-rapport op te stellen dat niet een totale knieval is voor de federale EU, is tot mislukken gedoemd. Meer nog, het geringste kritische geluid wordt dan nog eens door de fractie van de CD&V in het cordon sanitaire mee begraven.

 

[1]

(...)

Mrs Huebner' comments are as follows:

As a cross cutting issue, Mrs Huebner would like to recall that there is an internal EPP policy not to include amendments from the ENF in compromises. However, in this report, several compromise proposals such as P and V include such amendments. Mrs Huebner would therefore like the practice of not including ENF amendments to be continued in this report and would therefore appreciate a consistent removal of EMF amendments from the draft compromises.

(...)

Office of Danuta Hübner MEP

EPP Group

European Parliament

Committee on Economic and Monetary Affairs”

Dimitri Hoegaerts
Woordvoerder Gerolf Annemans