Nieuws
zondag, 24 jan 2021

Europese Unie: "in de pas!"

In de pas! Dat is duidelijk wat de Europese Commissie beoogde met haar voorstel van de EU-Meerjarenbegroting 2021-2027. Lidstaten zoals Polen en Hongarije zouden middelen worden ontzegd bij inbreuken op de rechtstaat. Of althans, daar wordt mee gedreigd. De EU speelt het in deze crisistijd niet hard en Polen en Hongarije binden zachtjes in.

In het Engels heet dat de rule-of-law vereiste. Het was van in het begin duidelijk welke Europese lidstaten geviseerd werden: Polen en Hongarije. Immers ook in het Europees Parlement werden over deze landen al verschillende kritische rapporten geproduceerd op initiatief van de linkse oppositie.

een doorn in het Europese oog

Natuurlijk is ook het Vlaams Belang grote voorstander van de bescherming van de rechtsstaat. Echter valt er op het voorstel van de Commissie wel één en ander aan te merken. “Niet alleen behoort het niet aan ambtenaren van de Europese Commissie zonder enige democratische legitimiteit om te beslissen over schendingen van de rechtsstaat” stelt Europees parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Bovendien is het duidelijk dat Hongarije en Polen geviseerd worden omwille van hun anti-EU-superstaat- en anti-migratiestandpunt. Daarmee zijn Polen en vooral Hongarije een doorn in het oog van de open-grenzen-bubbel in Brussel. Andere lidstaten worden volledig ontzien, ook vaak omdat ze een te grote rol spelen in de machtsstrijd in het Europees parlement.”

Europees parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) beaamt: “Over bijvoorbeeld schendingen van mensenrechten in Spanje wordt zedig gezwegen. Polen wordt verweten rechters politiek te benoemen, terwijl het Belgische Grondwettelijk Hof zelf voor de helft openlijk politiek benoemde rechters bevat. Voor hen is blijkbaar zelfs geen juridische kennis of ervaring vereist. Denk maar aan de finaal geweigerde onbekwame kandidate van Ecolo, Zakia Khattabi, oud-voorzitster van Ecolo en sociaal assistente van opleiding.”

“Hongarije wordt onder andere verweten de pers aan banden te leggen terwijl in België de pers aan de ketting ligt van subsidies. Zonder deze subsidies zouden de meeste kranten niet overleven, wat uiteraard leidt tot regimevriendelijke redacties.”

De Poolse en Hongaarse regeringen zaten wel met het probleem dat zonder hun goedkeuring in de Europese raad de meerjarenbegroting niet kon goedgekeurd worden. In tijden van coronacrisis was dit ook politiek naar de eigen bevolking toe geen langer houdbare positie.

Op 10 december bereikte Angela Merkel in de Europese Raad een compromis. Zolang het Europees Hof van Justitie geen uitspraak heeft gedaan over de legaliteit van het rule-of-law mechanisme, kan het niet worden toegepast. Dit lijkt eerder een pyrrusoverwinning voor Polen en Hongarije. Ze hebben hier vooral tijd mee gekocht.

“We kunnen niet vooruitlopen op het arrest van het Europees Hof van Justitie. Gelet echter op de politieke benoemingen van de rechters aldaar, lijken de kansen van Polen en Hongarije om zo het laken finaal naar zich toe te trekken en verdere EU-inmenging in binnenlandse soevereine aangelegenheden bijzonder klein,” schat Gerolf Annemans in.

Ondanks het in elke EU-tekst weerkerende sjabloon over respect voor de nationale identiteit van de lidstaten en de bevoegdheidsverdeling, is het duidelijk dat stap voor stap de EU-superstaat meer werkelijkheid wordt.