Nieuws
woensdag, 21 jun 2023

Europese Unie op budgettaire strooptocht

De Europese Unie is op budgettaire strooptocht. Zo wil de Europese Commissie de uitgaven in de meerjarenbegroting verhogen met minstens 66 miljard euro. “De belastingbetalers in de lidstaten betalen de rekening” meent Vlaams Belang-fractieleider in het Europees Parlement Gerolf Annemans.

Het gros van het geld, een slordige 50 miljard euro gaat naar steun aan Oekraïne in de vorm van een nieuw Oekraïne-fonds, Ukraine Facility. Dat moet het land helpen bij de heropbouw van de infrastructuur en de economie, met waarborgen voor private investeerders, maar ook bij de financiering van lopende uitgaven zoals pensioenen. De overige 15 miljard euro is vooral bedoeld om de migratiecrisis te bezweren. Dat geld zal worden uitgedeeld aan derde landen om vluchtelingen in de eigen regio op te vangen of terug te nemen. Er zou ook geld opzij moeten gelegd worden voor ‘onvoorziene gebeurtenissen’ zoals bosbrandbestrijding.

“Het totale bedrag staat eigenlijk zelfs nog niet vast”, zegt Annemans, want de Europese Commissie wil ook vers geld voor een zoveelste strategisch fonds, STEP, geraamd op 10 miljard euro en voor de stijgende rentelasten op de schuld van het bestaande Europese Herstel- en Veerkrachtfonds, geraamd tussen 17 en 27 miljard euro.

“Van enige hervorming of besparing in de werking van de Europese Unie is geen spoor te vinden.”

“De rekening wordt volledig doorgeschoven naar de lidstaten. Van enige hervorming of besparing in de werking van de Europese Unie is geen spoor te vinden. Integendeel, de Commissie vraagt eigenlijk ook nog meer geld voor de administratie en het onderhoud van de gebouwen die vaak niet gebruikt worden”, stelt Annemans vast.

België neemt doorgaans 3,8% van het Europese budget voor haar rekening. De Belgische belastingbetalers zullen de komende jaren dus 2,5 miljard euro of 627 miljoen euro per jaar extra moeten ophoesten. Anders zal de sowieso al dieprode Belgische begroting nog verder in het rood worden geduwd, terwijl het Europese strafbankje nu al dreigt.

“Natuurlijk moet Oekraïne gesteund worden, maar de rekening loopt snel en hoog op, terwijl de eindfactuur onbekend is”, zegt ook Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “De Europese Unie wil 50 miljard euro extra voor Oekraïne, niet eens een lidstaat. Ze hebben ons in het moeras van een eindeloze oorlog getrokken zonder dat ze ook maar een flauw benul hebben hoe we daar ooit terug uit geraken. Wat is hun einduitkomst eigenlijk?”