Nieuws
dinsdag, 18 apr 2023

“Extra maandelijkse premie voor alle penitentiaire beambten zonder onderscheid”

Foto: wikimedia commons. Fernando Losada Rodriguez.JPG. “Extra maandelijkse premie voor alle penitentiaire beambten zonder onderscheid”

Vorig jaar besliste de Regering op het verzoek van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om vanaf 2023 een extra maandelijkse premie toe te kennen van 107,21 euro aan het gevangenispersoneel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Uiteraard staan we achter die extra premie”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Maar ook de mensen die in de andere gevangenissen werken hebben hier recht op. Ik ga er bij de minister op aandringen deze discriminatie weg te werken.”

De maandelijkse toelage voor de penitentiaire beambten van de gevangenissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt elk jaar verder op en zal na vijf jaren ongeveer 200 euro bruto bedragen. Het betreft een aanmoedigingspremie die tot doel heeft de vacatures sneller ingevuld te krijgen. Deze premie zal toegekend worden aan al het personeel, zowel cipiers als zorgpersoneel, administratie en directie.

“De huidige situatie komt neer op discriminatie”

“Op het terrein hoor ik meer en meer, en volledig terecht, de kritiek van penitentiaire beambten in andere gevangenissen dat ook zij vaak moeten werken in zeer moeilijke omstandigheden, denken we bijvoorbeeld aan de overbevolking en de vaak zeer verouderde infrastructuur, maar geen recht hebben op een aanmoedigingspremie”, aldus Dillen. “Dit wordt beschouwd als een discriminatie en ik kan deze kritiek alleen maar delen.” Het Vlaams Belang wijst erop dat ook in de andere gevangenissen in ons land er een ernstig personeelstekort is. Een tekort dat ervoor zorgt dat het personeel moet werken in een sterk verouderde infrastructuur. Samen met de overbevolking geeft dit aanleiding tot moeilijke werkomstandigheden zoals onder meer het niet op vrijwillige basis kunnen opnemen van vakantie.  

“Alle penitentiaire beambten zonder onderscheid verdienen waardering en ondersteuning en hebben recht op een bijkomende premie. Net zoals de mensen die werken in de gevangenissen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, besluit Dillen. “Ik zal de minister vragen een initiatief te nemen om deze premie toe te kennen aan alle penitentiaire beambten om zo deze onterechte discriminatie weg te werken.”