Nieuws
vrijdag, 03 dec 2021

“Extra maatregelen zonder extra steun zijn geen optie”

Het Vlaams Belang stelt vast dat het Overlegcomité na een derde maal in evenveel weken tijd bijeen te zijn gekomen tal van bijkomende maatregelen oplegt aan de bevolking. De partij eist echter dat er een “adequaat steunpakket” wordt opgesteld zodat getroffen sectoren niet in gevaar komen. Ook de vroegtijdige sluiting van de scholen, stemt het Vlaams Belang niet tevreden.

Opnieuw wordt de evenementensector slachtoffer, zo blijkt na afloop van het Overlegcomité: binnenevenementen met meer dan 200 aanwezigen kunnen immers vanaf maandag niet langer doorgaan. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor duidelijke steunmaatregelen op maat voor deze sector. De evenementensector is alvast, en terecht, zelf vragende partij voor duidelijkheid en voor ondersteuning”, reageert Kamerfractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang). Voor die sector op de pauzeknop drukken lijkt eenvoudig voor de regering, maar de schade is voor de sector, die de laatste twee jaar amper heeft gedraaid. Bovendien vergt een heropstart weken, zelfs maanden voorbereiding.

“Kinderen alweer de dupe”

Het Vlaams Belang is ook teleurgesteld over de sluiting van de scholen. “Het Vlaams Belang stelt vast dat de kinderen - met mondmaskers vanaf 6 jaar, schoolsluitingen en een verbod op buitenschoolse activiteiten - alweer slachtoffer zijn van de nieuwe maatregelen tegen een virus waarvan ze zelf niet of nauwelijks ziek worden”, reageert fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens. “De Vlaamse regering die met onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) van oordeel was dat de scholen de laatste plek moesten zijn die gesloten zouden worden, heeft andermaal federale ministers laten beslissen over het Vlaamse onderwijs - op initiatief dan nog van minister-president Jan Jambon (N-VA). Il faut le faire.”

Het Vlaams Belang is evenwel tevreden dat de horeca niet verder wordt geviseerd met strengere uurregelingen, zeker nu blijkt dat de piek van de vierde golf allicht bijna bereikt is. “Het is veel zinniger om nu terughoudend te zijn met al te ingrijpende maatregelen, zegt Pas. “Sowieso moesten en moeten we versneld inzetten op derde prikken, maar evenzeer moeten we de resultaten van de nog maar pas genomen maatregelen eindelijk eens durven afwachten, in plaats van om het handvol dagen een nieuw Overlegcomité in te lassen en alweer nieuwe regels in te voeren.”

“Ook sportclubs en cultuursector niet in de steek laten”

Daarnaast moet ook bekeken worden hoe sportclubs ondersteund kunnen worden, zegt het Vlaams Belang. Voor heel wat sportverenigingen zijn inkomgelden en een goed draaiende cafetaria noodzakelijk om op financieel vlak het hoofd boven water te kunnen houden. Nu er noch binnen noch buiten voor een publiek mag gesport worden, zien de clubs deze levensnoodzakelijke inkomsten wegvallen. “Het zou een waar drama zijn voor onze jeugd, indien hun sportclubs deze aanhoudende crisis niet zouden overleven”, stelt Pas, die meteen ook voorstelt om de extra inkomsten die de overheid binnen zou halen via de RSZ voor beroepssporters, direct terug te investeren in onze sportclubs en jeugdopleidingen.

De meeste culturele activiteiten zullen evenzeer niet meer kunnen plaatsvinden. Tal van theaters, organisatoren van culturele voorstellingen en concerten met maximaal 200 toeschouwers kunnen zo niet overleven. We moeten zorg dragen voor onze culturele beleving en aangezien deze sector al zeer zwaar getroffen is bij de vorige maatregelen moet ook hier ingezet worden op extra ondersteuning”, vindt Janssens verder. "Dit om te beletten dat deze sector geheel ten onder gaat."

Tot slot wil het Vlaams Belang ook een bredere toepassing van de technische werkloosheid. De federale regering voorziet al dat er opnieuw technische werkloosheid wordt toegekend door corona-overmacht, aan werknemers die door sluitingen van kinderdagverblijven, scholen of centra voor opvang van gehandicapten omwille van quarantainemaatregelen zelf voor hun kind moeten zorgen”, besluit Pas. “Maar wat ik niet begrijp, is waarom die maatregel niet kan toegepast worden op zelfstandigen en ambtenaren die in eenzelfde situatie verkeren. Maak hier werk van.”