Persberichten
woensdag, 23 dec 2020

Faciliteitenscholen in de Vlaamse Rand: “Vlaamse regering capituleert!”

Het Vlaams Belanis misnoegd door de loze belofte van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) die half september beloofde om een onderzoekscommissie in te richten in de Franstalige faciliteitenscholen in de Vlaamse Rand. Het opzet was om de 10 Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten de gelijkwaardigheid van de gehanteerde eindtermen te laten aantonen. Maar tot op heden zijn er geen harde garanties op kwalitatieve kennis van het Nederlands, zo blijkt uit het verslag van een recente hoorzitting waar de Franstalige scholen hun aanvraag moesten staven. “De regering financiert zo mede de verdere verfransing van de Vlaamse Rand. Dit moet stoppen.

Deze tien Franstalige basisscholen worden gefinancierd door de Vlaamse Overheid, maar ze hanteren Franstalige eindtermen en worden gecontroleerd door de Franstalige Onderwijsinspectie. De Vlaamse inspectie mag er van het Grondwettelijk Hof zelfs het niveau van het Nederlands niet controleren. De voorbije jaren werd de uitzondering om af te wijken van de Vlaamse eindtermen telkens toegestaan door de regering, maar nu moest een onafhankelijke commissie nagaan of de gebruikte eindtermen gelijkwaardig zijn aan de Vlaamse. Minister Weyts verklaarde toen stellig: “Dit zijn scholen in Vlaanderen, die een beroep doen op Vlaams belastinggeld. Dan wil ik ook garanties op een Vlaamse onderwijskwaliteit”.

De beloofde onafhankelijke commissie werd met veel tromgeroffel aangekondigd door minister Weyts, maar daar bleef het helaas bij. Want uit de correspondentie tussen de faciliteitengemeenten en de administratie die Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) opvroeg, blijkt dat de Franstalige scholen onder meer niet konden argumenteren hoe ze ervoor zouden zorgen dat hun leerlingen probleemloos konden doorstromen naar het Nederlandstalig onderwijs.

“De Franstalige scholen konden dus geen énkele garantie of duurzaam engagement over de onderwijskwaliteit aantonen”

De Vlaamse commissieleden vonden dat de Franstalige leerlingen minstens het niveau A2 zouden moeten halen, maar de Franse Gemeenschap legt slechts A1 op voor vreemde talen. Het antwoord van de Franstalige scholen was ontnuchterend: “Elke school vult dat pakket naar eigen goeddunken in”. Teleurstellend, want de suggesties van de onderzoekscommissie bleven beperkt, zoals “de ambitie om de leerlingen te vormen in functie van tweetaligheid beter in de verf zetten” en “er wordt gedacht aan een intentieverklaring”.

En toch volstond deze recente zitting voor de regering-Jambon. De Vlaamse regering besloot namelijk op 18 december om de ingediende aanvragen tot afwijking van de Vlaamse eindtermen opnieuw goed te keuren. “Met dit soort vrijblijvende conclusies sla je nog geen deuk in een pakje boter”, reageert Laeremans. “Het ganse parcours is een slag in het water: er zijn wat loze beloftes herhaald en voor de rest bleef alles bij hetzelfde. Dit neigt naar pure aankondigingspolitiek.”

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: de enige manier om de verfransing via deze faciliteitenscholen te stoppen, is de stopzetting van de financiering ervan. “Telkens geeft de Vlaamse overheid deze scholen een mooie cheque goed voor in totaal 13 miljoen euro per jaar, terwijl we geen enkele inspraak hebben in de gegeven leerstof”, besluit Laeremans. “Omgekeerd weigeren de Franstaligen al 30 jaar te betalen voor de Nederlandstalige basisschool in komen.”