Nieuws
donderdag, 04 mei 2023

Federale niveau blijft internationale vertegenwoordiging Vlaanderen fnuiken

Het Vlaams Belang is verontwaardigd over de lakse houding van Vivaldi rond de blijvende ondervertegenwoordiging van Vlaanderen op het Europese en internationale niveau. Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn stelde een vraag over de problematiek aan minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. “Zij antwoordde dat een groep van vier experts de problematiek onderzoekt en rapport zal uitbrengen aan een interfederale werkgroep, tegen eind september”, aldus Samyn. “Een goed verstaander begrijpt hieruit dat Vivaldi deze legislatuur niets zal ondernemen om Vlaanderen de internationale vertegenwoordiging te bieden waar het grondwettelijk recht op heeft.”

Aan de basis van het probleem liggen de samenwerkingsakkoorden van de jaren 90, die de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten rond internationale vertegenwoordiging regelen. Deze zijn hopeloos gedateerd, omdat ze geen rekening houden met de staatshervormingen sindsdien en dus de overgehevelde bevoegdheden naar de deelstaten. “Hiermee schendt de federale regering het grondwettelijk principe van foro interno, foro externo”, vervolgt Samyn. “Dit bepaalt dat het bestuursniveau dat intern bevoegd is voor een materie, ook bevoegd is voor de buitenlandse vertegenwoordiging ervan.” 

Schending grondwettelijk recht op Vlaamse internationale vertegenwoordiging

Hoewel het dus een schending van het grondwettelijk recht op Vlaamse internationale vertegenwoordiging betekent, lijkt er maar geen schot in het dossier te komen. Nochtans was dit een belofte van zowel de Vlaamse regering als minister Lahbib. “Het is niet het Vlaamse niveau waar de boel geblokkeerd zit”, aldus nog Samyn. “De federale overheid, met de Franstaligen op kop, willen Vlaanderen de autonomie ontzeggen om zichzelf te vertegenwoordigen in Europa en op het internationale toneel.”

Het Vlaams Belang is dan ook zeer sceptisch over de aanpak van Vivaldi om het dossier te deblokkeren. Minister Lahbib wil dit doen via drie verschillende werkgroepen, waaronder vier experten die in september zullen rapporteren aan een interfederale werkgroep. “Men schuift het dus op de lange baan met de ene werkgroep na de andere”, besluit Samyn. “Wij roepen de minister op om nu actie te ondernemen, om Vlaanderen de vertegenwoordiging te geven waar het recht op heeft.”