Persberichten
woensdag, 02 sep 2020

“Federale OCMW-subsidies zoveelste transferstroom van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel”

Van de federale subsidies die de OCMW’s krijgen, vloeit een disproportioneel deel van het geld naar niet-Belgen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn opvroeg bij minister voor Maatschappelijke Integratie Ducarme (MR). Maar ook de zoveelste transferstroom van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel wordt hiermee nog eens duidelijk gemaakt, zo stelt Samyn verder.

De federale overheid legt de OCMW's diverse taken op en subsidieert hen daar ook geheel of gedeeltelijk voor. Het gaat om toelagen voor participatie en sociale activering, maar ook het verstrekken van huurwaarborgen, het mazoutfonds, het gas- en elektriciteitsfonds, recht op maatschappelijke integratie, en installatiepremies voor daklozen. Uit cijfers die Ellen Samyn opvroeg, blijkt dat ook bij de verdeling van deze gelden vooral Wallonië en Brussel incasseren, terwijl er veel minder naar Vlaanderen gaat.

Vreemdelingen goed voor 42,7% van de federale OCMW-toelages

Zo ontvingen de Waalse OCMW’s in het jaar 2019 208.506.165 euro – of 56,35 euro per inwoner. In het Brussels Gewest gingen de 19 OCMW’s zelfs lopen met 137.746.222 euro, of 114.80 euro per inwoner. De Vlaamse OCMW’s daarentegen kregen 229.963.777 euro of 34,85 euro per inwoner toegestopt. En van de subsidies die werden uitgekeerd in het kader van het recht op maatschappelijke integratie ging 39,5% naar het sterker bevolkte Vlaanderen, 34,8% naar Wallonië en 25,7% naar Brussel.

De meest frappante cijfers blijken echter rond de individuele allocatie. Van alle toelages werd amper 57,3% uitgekeerd aan mensen met de Belgische nationaliteit. Vreemdelingen daarentegen kregen 42,7% van alle middelen toegeschoven, een disproportioneel cijfer.

Het is nochtans niet zo dat er onder de mensen met de Belgische nationaliteit veel minder nood zou zijn aan sociale hulp. Dat bewijzen de installatiepremies voor daklozen64% van de premies voor daklozen waren voor mensen met de Belgische nationaliteit”, zo reageert Samyn. Het Vlaams Belang trekt dan ook twee conclusies uit de cijfers. “Ten eerste blijkt ten zoveelste male dat de ongebreidelde immigratie en import van armoede ons handenvol geld kost. Daarnaast werd nog maar eens aangetoond dat er ook via de subsidies aan de OCMW’s vanuit het federale niveau bijzonder gul met Vlaams geld richting Wallonië wordt gestrooidDit moet stoppen.

RECHTZETTING: Eerder stonden hierboven verkeerde info rond de middelenallocatie naar niet-Belgen nadat het kabinet-Ducarme foute data doorgaf. Deze informatie is op 19/09/2020 rechtgezet.