Persberichten
woensdag, 19 feb 2020

Federale overheid betaalt 1 op 3 facturen te laat

De federale overheid betaalt maar liefst 1 op 3 facturen te laat. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) opvroeg. De laattijdige betalingen kostten de belastingbetaler in 2019 maar liefst 3.62 miljoen euro aan verwijlintresten. “Slecht beheer”, aldus Wouter Vermeersch. “De overheid dient ook in deze het goede voorbeeld te geven.”

In 2019 behandelden de federale overheidsdiensten (FOD’s) in totaal 746.655 facturen. Daarvan werden er maar liefst 213.715 (of 28.6%) te laat betaald – goed voor een bedrag van anderhalf miljard euro. Kostprijs voor de belastingbetaler: 3.617.040 euro aan verwijlintresten voor het jaar 2019. De gemiddelde termijn voor de betaling van facturen bedroeg in 2019 voor alle FOD’s samen 38 dagen, waar de algemene toepasbare termijn voor betalingen normaal maximaal 30 dagen bedraagt.

Cijfers die getuigen van slecht beheer. De overheid moet meer maatregelen nemen om laattijdige betaling van facturen aan te pakken,” stelt Vlaams Belang Kamerlid Wouter Vermeersch. “Zeker in tijden van budgettaire krapte is het onaanvaardbaar dat jaarlijks ettelijke miljoenen euro’s aan belastinggeld zomaar worden weggesmeten.”