Persberichten
donderdag, 22 apr 2021

“Fiscaal en sociaal gunstregime voor Jupiler Pro League ontoelaatbaar”

Het Vlaams Belang verzet zich tegen het fiscaal en sociaal gunstregime voor de clubs en spelers van de nationale competitie, de Jupiler Pro League. “Een totaal achterhaald en onrechtvaardig systeem”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Er is absoluut geen marge om cadeaus uit te delen.”

Het gemiddeld jaarloon van deze spelers steeg afgelopen seizoen met maar liefst 35% en komt thans overeen met een gemiddeld jaarloon van 430.352 euro, ofwel 35.862 euro per maand. Op deze riante lonen worden nauwelijks sociale zekerheidsbijdrage betaald. De RSZ-bijdrage voor deze voetballers wordt namelijk berekend op basis van een forfaitair bedrag van 2.352 euro per maand, wat dus in schril contrast staat met het werkelijke inkomen. “Dit zorgt ervoor dat de socialezekerheidsbijdrage van een verpleegkundige hoger is dan de bijdrage van de topverdieners uit de Jupiler Pro League”, aldus Samyn. “Ook het ziekenhuis waar de verpleegkundige werkt moet een hoger bedrag betalen aan de RSZ dan de topclub die de voetballer tewerk stelt.”

“België bekleedt binnen Europa een podiumplaats wat betreft de belastingdruk voor de gewone Vlaming, maar voor de voetbalsector geldt met het gunstregime net het omgekeerde”

Het Nieuwsblad becijferde dat een voetbalclub 120.000 euro budget moet voorzien om een voetballer 100.000 euro netto te kunnen betalen, terwijl andere sectoren 250.000 euro moeten voorzien voor hetzelfde netto loon. “Door dit uitzonderlijk sociaal en fiscaal gunstregime heeft dit land bijna 200 miljoen euro aan socialezekerheidsbijdragen en belastigen mislopen voor het seizoen 2019-2020”, aldus nog Samyn. “Dit cadeautje van de Belgische staat aan de clubs en spelers liep de afgelopen 10 jaar op tot ruim 1 miljard euro.”

“Reeds vorig jaar heeft het Vlaams belang een wetsvoorstel ingediend om een einde te maken aan dit onrechtvaardige gunstregime”, besluit Samyn. “Het voorstel beoogt onder meer een berekening van de RSZ-bijdrage op het effectieve bruto maandloon van goed betaalde voetballers. De sterkste schouders zullen zo de grootste lasten dragen.”