Nieuws
dinsdag, 05 jul 2022

Fiscale hervorming nog heel veraf

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) bereidt naar eigen zeggen een brede fiscale hervorming voor ‘om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken’. En de Gentse professor fiscaal recht Mark Delanote werd aangesteld als coördinator van die hervorming”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Maar uit diens visienota die dinsdag op een symposium werd voorgesteld, valt enkel af te leiden dat er van die hervorming nog lang geen sprake is.”

“Reeds in mei 2020 verscheen het advies van de Hoge Raad van Financiën met zes mogelijke scenario’s tot fiscale hervorming. En vandaag verscheen dan de visienota van professor Delanote”, aldus Vermeersch. “Deze zou ooit aanleiding moeten geven tot een 'blauwdruk' tot fiscale hervorming en uiteindelijk worden uitgewerkt in concrete hervormingsvoorstellen.” Het Vlaams Belang twijfelt er ten zeerste aan die langverwachte 'blauwdruk' ooit nog te zien. “Liberalen en socialisten staan hierin immers met getrokken messen tegenover elkaar.”

“Met een paars-groene regering die de fiscale trappers volledig kwijt is, kan van een fiscale hervorming geen sprake zijn”

“Delanote noemt zijn eigen visienota enkel 'een bron van inspiratie voor een blauwdruk' waarin een aantal 'vrijblijvende scenario's' worden geschetst”, vervolgt Vermeersch. “Van een eerste stap naar een belastingverlaging, broodnodig in het land met de hoogste belastingen ter wereld, is vandaag dus helemaal nog geen sprake. Hoogstens komen er belastingverschuivingen, die in de praktijk neerkomen op nieuwe en extra belastingen. Zo wordt er vandaag op de studiedag gefilosofeerd over koolstoftaksen, extra plastiektaksen, verhoogde vliegtaksen en zelfs, hou u vast, vleestaksen.”

“De visienota neigt in de richting van een duale inkomstenbelasting: een systeem waarbij de inkomsten op arbeid progressief worden belast en de inkomsten uit vermogen aan een vast tarief”, aldus nog Vermeersch. “De facto komt dat neer op de uitbouw van een vermogenskadaster, een omstreden linkse fetisj.” Voor Vlaams Belang moet een fiscale hervorming ervoor zorgen dat wie werkt en onderneemt, meer overhoudt. “Daarom moet de torenhoge belastingdruk omlaag. Dat kan alleen als overheid focust op essentiële uitgaven en niet langer geld verspilt aan immigratie, het politieke systeem en de miljardentransfers.”

“Het is ook opvallend dat er met geen woord meer wordt gerept over de befaamde resoluties van het Vlaams Parlement. Eén daarvan was de resolutie betreffende de uitbouw van de financiële en fiscale autonomie in de volgende staatshervorming”, merkt Vermeersch tot slot op. “Voor het Vlaams Belang is de maximale versterking van de fiscale en financiële autonomie van Vlaanderen één van de hoekstenen voor een fiscale hervorming.”