Persberichten
donderdag, 03 jun 2021

Fiscale hervorming: “Vlaams Belang wil overheveling personenbelasting”

In de commissie Financiën vond vandaag een eerste debat plaats over de zogenaamde grote fiscale hervorming. “Voor het Vlaams Belang is het belangrijk dat de belastingbevoegdheid bij de deelstaten worden gelegd”, zegt Volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch. “Reeds in 1999 nam het Vlaams Parlement met grote meerderheid een resolutie aan waarin de volledige overheveling van de personenbelasting naar de deelstaten werd gevraagd. Het is dan ook merkwaardig dat bij de start van het debat het Vlaams Belang de enige partij is die dat principe als uitgangspunt neemt.”

Volgens het Vlaams Belang zijn er belangrijke argumenten om voor de overheveling. “Vooreerst laat fiscale autonomie toe rekening te houden met verschillen in voorkeuren. Daarnaast is het heffen van belastingen een belangrijk instrument voor het overheidsbeleid”, aldus Vermeersch. “Bovendien versterkt fiscale autonomie de democratische legitimiteit en laat het toe rechtstreeks de vruchten te plukken van het beleid dat gevoerd wordt.” Dit vergt ook een aanpassing van de bijzondere financieringswet. Zonder deze aanpassing is een verdere staatshervorming niet mogelijk.

“Ons bestaand belastingsysteem moet radicaal worden hervormd: er moet geen Belgisch loodgieterswerk komen, maar een fiscale nieuwbouw”

“Allerhande fiscale aftrekposten, belastingverminderingen en uitzonderingsregels moeten verdwijnen”, vervolgt Vermeersch. “Terzelfdertijd moet de fiscale druk naar beneden door minder en lagere aanslagvoeten.” De belastingen verlagen is bij uitstek een sociale maatregel, die via een versterking van de koopkracht de economische groei stimuleert. Voor de personenbelasting stelt het Vlaams Belang voor om voor de armsten de belastingvrije som op te trekken tot het leefloon. “Ook de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid willen we afschaffen. We hebben hierover reeds de nodige wetsvoorstellen ingediend en roepen de andere partijen op om dit zo snel mogelijk goed te keuren.”

Verder wil het Vlaams Belang het aantal belastingtarieven in de personenbelasting verminderen van vier vandaag naar maximaal twee tarieven. “Voor de vennootschapsbelasting willen we gedurende drie jaar een nultarief voor startende ondernemingen. Op voorwaarde dat ze een omzetgrens niet overschrijden”, aldus nog Vermeersch. “Het tarief van de vennootschapsbelasting willen we zoals in Nederland naar 20 procent brengen. Dit kan gefinancierd worden door drastisch te snoeien in de bedrijfssubsidies en door de achterpoortjes te sluiten.”

Vlaams Belang wil tot slot de techgiganten en andere multinationals gericht belasten. “Maar de opbrengst van deze belasting moet aan de deelstaten toekomen en niet aan de Europese unie”, beluit Vermeersch. “Belastingheffing blijft essentieel een nationale bevoegdheid.”