Nieuws
vrijdag, 17 jun 2022

Flagey blijft de Vlaams Belang-kiezer discrimineren

De kandidaturen van Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans en Senator Bob De Brabandere, respectievelijk voorgedragen door de Vlaamse Regering voor de Raad Van Bestuur en Algemene Vergadering van de VZW Flagey, worden steevast zonder enige uitleg of motivatie geweigerd. “Uiteraard ligt het lidmaatschap van Vlaams Belang daarvan aan de basis”, zegt Brusselmans. “Nochtans moeten beide bestuursorganen van Flagey samengesteld zijn conform het Cultuurpact, waardoor onze partij recht heeft op twee kandidaten.”

Woensdag ontving het Vlaams Belang een brief van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA),die ook Cultuur als bevoegdheid heeft, waarin verslag brengt van gesprekken die hij gehad zou hebben met de vzw Flagey naar aanleiding van de weigering. “Uit die brief blijkt eens te meer dat men bij Flagey niet zinnens is zich in regel te stellen”, aldus Brusselmans.

“Flagey wil duidelijk geen pottenkijkers”, vervolgt Brusselmans. “De ons-kent-ons cultuur van bepaalde vzw’s, zeker binnen de culturele sector, is voor sommigen blijkbaar een heilig principe en men waant zich binnen die kringen in een parallelle samenleving die alle voeling met de gewone Vlaming kwijt is.”

“Vlaams Belang-kiezers mogen Flagey wel spekken via hun belastingbrief, inspraak krijgen ze duidelijk niet”

Daarbovenop blijkt uit de brief dat Flagey zelf een klacht heeft ingediend bij de Vaste Cultuurpactcommissie tegen de samenstelling van haar Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. “Ze leggen het cultuurpact niet enkel botweg naast zich neer, ze willen nu ook politiek hun gram thuishalen”, aldus nog Brusselmans. “En dit door het pact op deze manier in vraag te stellen, naar alle waarschijnlijkheid op suggestie van de linkse partijen, die het pact al enkele maanden openlijk in vraag stellen nu het Vlaams Belang goed scoort bij de verkiezingen en nog beter in de peilingen.”

“Maar ook Jambon zelf speelt een dubieuze rol”, merkt Brusselmans tot slot op. “Enkele weken geleden kreeg ik naar aanleiding van een vraag om uitleg omtrent het niet-functioneren van de cultuurpactcommissie, nog het antwoord van de minister van Cultuur dat er géén klachten lopende zijn bij de commissie. Nu hij zelf het omgekeerde beweert, blijkt dat hij niet alleen liegt in het parlement, hij lijkt ook niet happig om de werking van diezelfde commissie te garanderen om deze zaak zo snel mogelijk opgelost te krijgen.”

Het Vlaams Belang is in ieder geval vastberaden om ook de Vlaams Belang-stem te laten weerklinken in de verschillende bestuursorganen van Flagey en zal op haar beurt verdere juridische stappen ondernemen.