Persberichten
donderdag, 17 jun 2021

Flagey weigert kandidatuur raad van bestuur Filip Brusselmans

Het Vlaams Belang heeft met verbijstering kennis genomen van het feit dat de Vlaamse regering de partij verzocht heeft een nieuwe kandidatuur in te dienen voor de algemene vergadering/raad van bestuur van de VZW Flagey. Specifiek is het Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans dat wordt geweigerd.

Enkele maanden geleden had de regering, conform de cultuurpactwetgeving, het Vlaams Belang verzocht twee kandidaturen in te dienen voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van de VZW Flagey, het Brusselse cultuurhuis voor projecten rond muziek en beeld. Op 8 juni verzond het kabinet van minister-president Jambon echter een brief naar Chris Janssens, voorzitter van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams parlement met een weigering.

“De Raad van Bestuur van Flagey is op 26 mei bijeengekomen om te beslissen over de aanvragen tot toelating van de nieuwe kandidaten, voorgedragen door de regeringen van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap”, zo luidt het in de brief. “De statuten van de vereniging bepalen dat ‘nieuwe leden die wensen toe te treden moeten […] met volstrekte meerderheid van stemmen aanvaard worden door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering […]’. Voor de kandidatuur van de heer Filip Brusselmans werd het statutair draagvlak helaas niet bereikt bij de bestuurders en de mandaterende overheid.”

“Blijkbaar primeren de politieke haatgevoelens van enkele linkse bestuursleden bij Flagey boven de wetgeving van de Vlaamse overheid”

Het Vlaams Belang reageert verbijsterd over het feit dat men bij voornoemde VZW jaren probleemloos alle voordrachten vanuit de Vlaamse Gemeenschap heeft aanvaard maar nu plots en dit blijkbaar zonder enige vorm van motivering, de kandidatuur van een Vlaams Belanger verwerpt. Tevens vindt de partij het markant dat de Vlaamse regering het verwerpen van de kandidatuur van één van de door haar voorgedragen kandidaten simpelweg aanvaardt.

“Blijkbaar primeren de statuten van een Flageyen de linkse haatgevoelens bij enkele Flagey-bestuurders op de bepalingen van een wet van openbare orde die de Cultuurpactwet tot nader order nog steeds is”, aldus Janssens. “Anderzijds hoeft deze afwijzing ons niet echt te verwonderen. Sinds de cultuurpactwetgeving bijna een halve eeuw geleden in het leven werd geroepen om de ideologische en filosofische minderheden in ons land te beschermen, was er decennialang geen vuiltje aan de lucht, maar nu het Vlaams Belang voor het eerst in de meeste van de aan het cultuurpact onderworpen instellingen, van rechtswege mandaten dient in te vullen blijkt het cultuurpact plots ‘gedateerd’ en ‘niet langer adequaat’ en gaan ervan uit de cultuursector én de politiek plots tal van stemmen op om de regels rond de samenstelling van de bestuurs- en beheersorganen aan te passen.”

Brusselmans zelf beaamt: “Officieel gebeurt dit onder het mom van ‘beter bestuur’”, klinkt het. “Plots zegt men dat expertise en managementvaardigheden van tel zijn, maar in werkelijkheid is het natuurlijk omdat ze absoluut willen vermijden dat het Vlaams Belang de haar van rechtswege toekomende mandaten zou kunnen opnemen”. Het Vlaams Belang laat weten zich in ieder geval niet zomaar neerleggen “bij de oekaze van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de VZW Flagey” en zal opnieuw Filip Brusselmans voordragen als kandidaat.