Nieuws
dinsdag, 17 mei 2022

Franstalig België zet niet-Belgen amper aan het werk

Via het befaamde Artikel 60 uit de OCMW-wet kunnen OCMW’s optreden als werkgever voor mensen die afhankelijk zijn van een leefloon of financieel vervangingsinkomen en hen aldus bij bedrijven of instellingen aan het werk zetten. “Het zou een van de vele maatregelen kunnen zijn om de grote groep werkloze niet-Belgen aan het werk te zetten”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Maar de Franstaligen zien hierin een obstakel om verder te vegeteren op onze zuurverdiende Vlaamse centen. Liefst 67 procent van al de middelen die de federale overheid aan de OCMW's doorstort om die Artikel 60-ers te betalen gaat nu naar Franstalig België.”

De bedoeling van artikel 60 is zwakkere arbeidsprofielen de kans te geven om voor één of maximaal twee jaar ervaring op te doen zodat ze zich kunnen integreren op de arbeidsmarkt. “De federale overheid past tussen de 400 en 700 euro van het maandloon bij, zodat de werkgevers zelf een fikse loonkorting hebben”, aldus Samyn, die hierover cijfers opvroeg aan minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS). “Als tegenprestatie moeten ze de betrokkenen wel opleiden, begeleiden en nadien vast in dienst nemen.”

“De cijfers over de niet-Belgen tonen opnieuw aan dat arbeidsmigratie niet werkt en dus niet nodig is”

“Van de meer dan 23.000 personen die in 2021 in dat systeem een job hadden is 55 procent Belg en komt maar liefst 39 procent van buiten Europa”, vervolgt Samyn. “Van de jaarlijkse kost van om en bij 208 miljoen euro gaat zo’n kleine 100 miljoen euro naar personen zonder de Belgische nationaliteit.”

Inzetten op de activering van de door de PS zo gewenste immigranten doen ze daarmee amper. Het blijkt vooral Vlaanderen te zijn dat inzet om deze niet-Belgen via dit systeem toch maar aan het werk te krijgen. “De linkse Waalse politici die zich zo voorstander tonen van migratie bewijzen hiermee dat we die migranten hier eigenlijk economisch niet kunnen inschakelen”, besluit Samyn. “En ook hier is het beeld weer duidelijk: die migratie kost ons enkel betreffende Artikel-60’ers zowat 100 miljoen euro per jaar.”