Nieuws
dinsdag, 04 apr 2023

Franstalig taalimperialisme leidt tot straffeloosheid

Criminelen in de Vlaamse Rand misbruiken de taalwetgeving om hun proces te vertragen en zo zware straffen te ontlopen.“Deze toestand is helaas al langer geweten en al meermaals door het Vlaams Belang aan de kaak gesteld in het parlement”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Dat de N-VA deze wetgeving nu wil aanpassen, is even realistisch als hun op lucht gestoelde confederalisme-plannen. De enige manier om dit op te lossen is via Vlaamse onafhankelijkheid, want de kans dat de Franstaligen hun taalimperialisme zullen opgeven en een hervorming zullen goedkeuren, is gewoon nihil.” 

Plegers van criminele feiten in de Vlaamse Rand kunnen op basis van de taalwetgeving in gerechtszaken de procestaal wijzigen van het Nederlands naar het Frans. Indien de rechter hiermee instemt, verhuist het dossier naar de Franstalige rechtbank in Brussel. Die kampt met zo’n zware achterstanden dat de criminelen niet alleen het proces kunnen rekken, maar het leidt ook tot lichtere of zelfs geen straffen wegens overschrijding van de redelijke termijn. Volgens procureur Ine Van Wymersch gaat het belang van de taal in het proces voor op een vlotte vervolging en bestraffing, wat leidt tot een gevoel van straffeloosheid bij slachtoffers en burger. De oorzaak van deze gerechtelijke anomalie ligt in de splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in 2012. 

“Deze toestand is helaas al langer geweten en al meermaals door het Vlaams Belang aan de kaak gesteld”

“Deze toestand is helaas al langer geweten en al meermaals door het Vlaams Belang aan de kaak gesteld in het parlement”, zegt Bury. “Bovendien speelt deze juridische carambole niet alleen bij verkeersmisdrijven, maar zelfs bij brutale overvallen. Dat zware verkeersovertreders niet bestraft worden, is onvergeeflijk, maar dat zelfs zware criminelen straffeloos kunnen wegkomen, daar zijn zelfs geen woorden voor.”

De N-VA wil deze taalwetgeving aanpassen zodat de plaats van de feiten de procestaal bepaalt. “De hervorming die de N-VA voor ogen heeft, is even realistisch als hun op lucht gestoelde confederalisme-plannen”, aldus Bury. “Hiervoor is namelijk een tweederdemeerderheid nodig in het parlement en een meerderheid in elke taalgroep. De enige manier om dit op te lossen is via Vlaamse onafhankelijkheid, want de kans dat de Franstaligen hun taalimperialisme zullen opgeven en een hervorming zullen goedkeuren, is gewoon nihil.”