Nieuws
woensdag, 22 mrt 2023

Gastdocenten zonder pedagogisch diploma risicovolle zet in strijd tegen lerarentekort

Foto: iStock. Gastdocenten zonder pedagogisch diploma risicovolle zet in strijd tegen lerarentekort

Volgens het Vlaams Belang zijn de door de Onderwijsminister gelanceerde pistes van de gastleerkracht en de uitgeleende werknemer geen structurele oplossingen voor het lerarentekort. In de toekomst zal ons onderwijs sowieso veel meer moeten rekenen op wat men hybride leraren” noemt”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. Ons onderwijs heeft nood aan duurzame oplossingen en geen gerommel in de marge. We verwachten van de minister niet om het half jaar kleinere voorstellen, maar een omvattende langetermijnvisie met een gericht actieplan dat het beroep aantrekkelijker moet maken.

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) lanceerde vandaag twee nieuwe formules in de strijd tegen het lerarentekort: de gastleerkracht en de uitgeleende werknemer. Een gastleerkracht zou een beperkt aantal uren invullen en dus niet per se een leerkrachtdiploma moeten hebben. Eigenlijk komt dit neer op een forse uitbreiding van de huidige regeling rond voordrachtgevers. Nu kunnen die enkel in het secundair technisch en beroepsonderwijs ingeschakeld worden, onder zeer specifieke voorwaarden. Maar door een dergelijke uitbreiding krijgen niet-leerkrachten veel meer mogelijkheden om les te komen geven als gastleraar. Daarnaast wil Weyts dus ook uitgeleende werknemers de onderwijsvacatures laten vullen. Dat betekent dat werknemers die overbodig geworden zijn in hun eigen bedrijf, bijvoorbeeld door herstructurering uitgeleend worden zouden worden aan een school. De uitgeleende werknemer zou een uitgebreider aantal uren kunnen lesgeven dan de gastleerkracht en wel een pedagogisch bekwaamheidsbewijs nodig hebben.

Het Vlaams Belang is sceptisch over gastdocenten. “Zij zijn inderdaad nuttig om eenmalig enkele uren te geven ter ondersteuning van de lesinhoud die door de vakleraar wordt gegeven”, zegt Laeremans. “Meestal gaat het in zulke lessen om het tonen van meer concrete toepassingen uit het werkveld van de al opgedane kennis en inzichten. Deze regeling zou door scholen echter misbruikt kunnen worden als achterpoortje om de diplomavereisten te omzeilen, waar onze onderwijskwaliteit zeker niet bij gebaat is.”

“In de toekomst sowieso meer rekenen op hybride leraren”

De mogelijkheid van uitgeleende werknemers lijkt het Vlaams Belang een betere piste. “In de toekomst zal ons onderwijs sowieso veel meer moeten rekenen op wat men “hybride leraren” noemt”, voorspelt  Laeremans. “Een dergelijk uitleningssysteem is een manier om dat mee waar te maken, maar dan moet naast het loon ook het statuut voldoende sterk zijn en moeten die mensen ook goed begeleid worden. Ook zal de regering dit aantrekkelijk moeten maken naar de bedrijven toe.”

Zelfs indien men meer hybride leraren kan inzetten, zal dit volgens het Vlaams Belang het algemene lerarentekort zeker niet oplossen. “De grootste winst die men daar kan en vooral moet maken is het tegengaan van de uitstroom van beginnende leraren”, besluit Laeremans. “Ons onderwijs heeft nood aan duurzame oplossingen en geen gerommel in de marge. We verwachten van de minister niet om het half jaar kleinere voorstellen, maar een omvattende langetermijnvisie met een gericht actieplan dat het beroep aantrekkelijker moet maken.”