Nieuws
vrijdag, 20 mei 2022

Gebrek aan werktevredenheid zorgpersoneel begrijpelijk

Het Vlaams Belang is hoegenaamd niet verwonderd dat omzeggens de helft van de verpleegkundigen op de afdelingen intensieve zorg het liefste een ander beroep wil gaan uitoefenen. “De coronacisis betekende personeelsuitval en bijgevolg een amper houdbare werkdruk”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “En daarnaast hadden we uiteraard ook het pestgedrag van de niet-verkozen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die tot vandaag het niet-gevaccineerde zorgpersoneel wil ontslaan.”

2.300 verpleegkundigen vulden tussen december 2021 en februari 2022 een enquête van het Kenniscentrum van de Gezondheidszorg over hun werktevredenheid in. “En de cijfers die hierbij naar boven kwamen spreken voor zich”, aldus Sneppe. “Arbeidsvreugde en werkgenot is op de IC-afdelingen vaak ver te zoeken. 39 procent van de zorgkundigen is er ronduit ontevreden en 44 procent overweegt zelfs een andere job. Ook vertoont een op de vijf verpleegkundigen een sterk verhoogd risico op een burn-out.”

“Vandenbroucke heeft wel een heel eigenaardige manier om tegenover het zorgpersoneel dankbaarheid te tonen”

“Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro stelt vandaag in De Morgen dat de impact van de investeringen in het zorgpersoneel die tijdens de coronacrisis door de paars-groene regering werden gedaan, beperkt is gebleven”, vervolgt Sneppe. “Het is nochtans dringend, en dat toont ook deze enquête aan, dat extra middelen worden uitgetrokken. Het kan bijvoorbeeld niet verder dat verpleegkundigen veel kostbare tijd verliezen omwille van poets- en administratieopdrachten.”

Een bijkomend demotiverend probleem is de uitrol van de loonaanpassingen (Ific). Dit zorgt ervoor dat verpleegkundigen verloond worden in functie van de dienst waarop ze werken en niet meer in functie van hun diploma. Nochtans is voor bepaalde specialisaties, zoals intensieve zorgen, extra opleiding nodig. Maar dit gaat niet meer gepaard met extra loon. Dit zorgt ervoor dat verpleegkundigen niet meer gemotiveerd zijn om zich bij te scholen in specialisaties. En het zijn juist die specialisaties die broodnodig zijn en het verschil kunnen maken. De beroepsorganisatie communiceerde daarover met Frank Vandenbroucke en kwam zelf met oplossingen, maar daar wordt op het kabinet Vandenbroucke niet naar geluisterd.

“In volle coronacrisis applaudisseerde Frank Vandenbroucke samen met zijn paars-groene collega’s dagelijks voor het zorgpersoneel”, herinnert Sneppe zich. “Ze werden terecht als helden beschouwd. Maar veel dankbaarheid voor hun heldhaftige werk hebben ze van de minister in kwestie niet gekregen. Hij bezorgde ze bijvoorbeeld absurde en tegenstrijdige regeltjes, zoals een mondmaskerplicht in de medische pedicure terwijl deze niet bestaat bij de schoonheidsspecialiste. En tot vandaag wil hij de verpleegkundigen ontslaan die niet wensen mee te stappen in de volslagen nutteloze en contraproductieve vaccinatieplicht.”