Persberichten
donderdag, 02 mrt 2023

“Gebruik buitenlandse e-governmentportalen als middel tegen sociale fraude”

Foto: iStock. “Gebruik buitenlandse e-governmentportalen als middel tegen sociale fraude”

Het Vlaams Belang wil ook buitenlandse e-governmentportalen gebruiken om fraude bij sociale huurders op te sporen. “Zo kan men, bovenop de huidige controle, op een meer sluitende manier onroerend bezit in het buitenland controleren”, zegt Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang). “En met dit systeem kan men sociale fraude, via controle op buitenlandse rekeningen en uitkeringen, veel efficiënter opsporen.”

(Kandidaat-) sociale huurders dienen in Vlaanderen aan een aantal voorwaarden te voldoen om recht te hebben op een sociale woning. Zo mag het gezinsinkomen een bepaald plafond niet overschrijden en mag men niet over onroerende eigendom beschikken. “Sociale huurders zonder de Belgische nationaliteit dienen hiervoor een ‘verklaring op eer’ te ondertekenen”, aldus D’haeseleer. “Controle wordt in dat geval pas uitgevoerd bij een ‘ernstig vermoeden’ van fraude.”

“Nochtans kan de Vlaamse overheid, via het gebruik van de buitenlandse e-governmentportalen, op eenvoudige wijze controleren of sociale huurders van buitenlandse afkomst voldoen aan de opgelegde voorwaarden”, vervolgt D’haeseleer. Landen als Marokko, Turkije, Italië en Spanje, waar via het huidige systeem de meeste controles op buitenlandse eigendommen uitgevoerd worden, beschikken over dergelijk portalen. Zowel kandidaat-huurders als sociale huurders kunnen hierop inloggen en zo de nodige bewijzen leveren over eigendom in het buitenland. “Daarnaast kunnen ook de inkomensvoorwaarden gecontroleerd worden. De buitenlandse e-govermentportalen zijn vergelijkbaar met MyMinfin of MyPension, die we hier in Vlaanderen kennen.”

“Het gebruik van e-governmentportalen komt de Vlaamse belastingbetaler ten goede”

“Het OCMW in Gent heeft dit systeem jarenlang gebruikt om een snel en gratis vermogensonderzoek te voeren in Turkije. En dit met medewerking en in aanwezigheid van de betrokkenen”, stelde D’haeseleer vandaag in de Commissie Wonen. “Op die manier kon bepaald worden of de personen in kwestie al dan niet aanspraak maakten op een uitkering.”

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) erkent de meerwaarde van het systeem en zijn administratie zal nu de mogelijkheden bekijken om het effectief te gebruiken. “We zijn alvast tevreden dat de minister gevolg geeft aan ons voorstel. We moeten immers alle beschikbare middelen gebruiken om sociale fraude te vermijden. Het betekent een besparing van geld en tijd voor zowel de sociale woonactoren als voor de Vlaamse overheid en het zal de Vlaamse belastingbetaler alleen maar ten goede komen.”