Nieuws
donderdag, 18 apr 2024

Geef alle meewerkende echtgenoten toegang tot minimumpensioen

Foto: iStock. Geef alle meewerkende echtgenoten toegang tot minimumpensioen

Deze week bracht het Vlaams Belang haar wetsvoorstel om alle meewerkende echtgenoten die gewerkt hebben in het zogenaamde maxi-statuut, toegang te geven tot het minimumpensioen, ter stemming in de commissie Sociale Zaken. “De Vivaldi-regeling sluit een groep mensen uit, enkel en alleen op basis van hun geboortedatum en aansluiting bij het maxi-statuut”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. Dit is onrechtvaardig. Wij willen deze vergeten groep van voornamelijk vrouwen ook toegang geven tot het minimumpensioen. Het is diep triest dat de systeempartijen ons voorstel niet mee gesteund hebben.”  

Meewerkende echtgenoten zorgen door betaling van eigen sociale bijdragen voor eigen sociale rechten zoals pensioen en ziekteverzekering. Hierbij bestaat een onderscheid tussen een mini- en een maxi-statuut. Via het mini-statuut bekomt men enkel uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Het overgrote deel van de meewerkende echtgenoten is echter aangesloten in het maxi-statuut. Zij genieten dezelfde sociale bescherming als zelfstandigen in hoofdberoep. Voor meewerkende echtgenoten biedt het maxi-statuut een volwaardig sociaal statuut. Ze genieten onder andere van een ziekte- en invaliditeitsverzekering, gezinsbijslag en hier geldt pensioenopbouw.

Maar in de regeling die de Vivaldi-regering invoerde in 2022 vallen sommige meewerkende echtgenoten die gewerkt hebben in het maxi-statuut uit de boot voor het minimumpensioen. “Er worden voorwaarden opgelegd, zoals geboortejaar en datum van aansluiting bij het maxi-statuut”, aldus Samyn. “Dat is fundamenteel onrechtvaardig.” 

“Vivaldi verliest onze eigen mensen volledig uit het oog”

“Als excuus voor deze onrechtvaardige situatie verwijst de federale regering naar de penibele financiële situatie”, aldus Samyn. “Maar jaarlijks vloeien er miljarden euro’s naar Wallonië en deze regering heeft blijkbaar ook geen probleem met meer dan een miljard euro aan asielopvang alleen te besteden. Ondertussen verliest men onze eigen mensen volledig uit het oog. Dat is onaanvaardbaar voor het Vlaams Belang.”

Samyn benadrukt tot slot ook de communautaire problematiek die in de huidige onrechtvaardige regeling vervat zit. “Bijna zeven op tien of 66,99 procent van de meewerkende echtgenoten zijn gedomicilieerd in Vlaanderen. En slechts drie op tien in Brussel en Wallonië”, besluit ze. “Het is duidelijk dat de Vlaamse partijen zich nog maar eens hebben laten ringeloren door de Franstaligen. Telkens weer worden Vlaamse belangen verkwanseld in ruil voor postjes.”