Persberichten
donderdag, 06 mei 2021

“Geef arts-specialisten in opleiding volwaardig statuut”

Het Vlaams Belang diende in de Kamer een voorstel van resolutie in om werk te maken van een volwaardig sociaal statuut en werkbare arbeidsomstandigheden voor de arts-specialisten in opleiding (ASO’s). Deze trekken al vele jaren aan de alarmbel om hun precaire arbeidsomstandigheden en hun achterhaald en ontoereikend sociaal statuut aan te kaarten. “Hun getuigenissen zijn legio”, zo stelt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). Twee op de tien ASO’s overwegen zelfs de opleiding stop te zetten.”

Arts-specialisten in opleiding kennen werkweken van 100 uur en shiften van ruim 24 uur. “Daarnaast krijgen ze vaak geen vergoeding voor overuren of wachtdiensten en is er geen wettelijke regeling voor het minimumloon”, aldus Sneppe. “ASO’s hebben geen recht op ouderschapsverlof of palliatief verlof en er is bovendien ook geen pensioensopbouw of recht op een werkloosheidsuitkering.” De ASO’s waren en zijn een belangrijke en onmisbare schakel in de ziekenhuizen tijdens de coronacrisis.

VASO (Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding) en de Franstalige tegenhanger CIMACS startten een protestpetitie met onder meer de vraag tot naleving van de wetgeving inzake arbeids- en rusttijden die ondertussen meer dan 40.000 keer getekend werd. “Binnen de paritaire commissie artsen-ziekenhuizen lopen al ruim een jaar onderhandelingen over het statuut voor de arts-specialisten in opleiding”, vervolgt Sneppe. “Vorige week kwam er echter een voorstel van de ziekenhuisfederaties op tafel, waarin niet tegemoet getreden wordt aan de vragen van de ASO’s. Integendeel, het voorstel creëert in plaats van meer, juist minder sociale rechten.”

“Volwaardig sociaal statuut komt niet alleen de ASO’s ten goede, maar ook patiënten”

Volgens VASO-voorzitter Jonas Brouwers gaan we terug naar de tijd van Daens. Het protest van de ASO’s wordt dan ook gesteund door de artsensyndicaten Bvas, ASGB/kartel en AADM. “Het is duidelijk dat het zo niet verder kan en dat de politiek een einde moet stellen aan de uitbuiting van de ASO’s”, aldus nog Sneppe. “Het zijn ten slotte onze specialisten van morgen, de zorg heeft hen vandaag meer dan ooit nodig.” Voor het Vlaams Belang is het belangrijk dat zij in de beste omstandigheden hun opleiding kunnen voltooien, want een kwalitatieve opleiding is een verantwoorde investering in onze toekomst. “Een volwaardig sociaal statuut en correcte arbeidsomstandigheden komen niet alleen de ASO’s ten goede, maar evenzeer hun patiënten.”

Het Vlaams Belang heeft daarom een resolutie ingediend om de regering ertoe aan te zetten snel werk te maken van datgene wat ze al jaren nalaat te doen: een volwaardig sociaal statuut en werkbare arbeidsomstandigheden realiseren voor de ASO’s.