Nieuws
dinsdag, 12 apr 2022

Geef onze politie de schaalvergroting die ze verdient

Er zijn te veel kleine politiezones, en dat speelt onze politie parten. Dat vindt het Vlaams Belang, dat pleit voor meer efficiënte inzet van middelen en schaalvergroting. “Het is al zover gekomen dat door de schaarse middelen en teveel aan politiezones, onze agenten moeite hebben met ‘ordinaire’ criminaliteit, laat staan met de moderne en georganiseerde vorm ervan”, aldus commissievoorzitter van Binnenlandse Zaken Kamerlid Ortwin Depoortere. “En dat zeggen niet alleen wij, ook De Standaard komt tot die conclusie. Het is dus hoog tijd om orde op zaken te stellen.”

Er zijn slechts een handvol politiefusies gebeurd sinds de politiehervorming rond de eeuwwisseling. Dat is te betreuren, want fusies leveren met hetzelfde budget meer hefbomen, meer infrastructuur en personeel. Je kan dus meer doen met hetzelfde geld. Daarom wil het Vlaams Belang meer inzetten op fusies van politiezones.

“Ook in dit dossier, en het gaat letterlijk over het lijf en leden van onze mensen, liggen de Franstaligen dwars”

“Er zijn in dit kleine land maar liefst 185 politiezones. Dat is natuurlijk veel te veel”, licht Depoortere toe. “We moeten dit veel te hoge aantal minstens halveren. En dat is meer en meer nodig, want het takenpakket van de lokale politie werd steeds maar uitgebreid. De federale steun die de lokale politie - beloofd in het uitgetekend plan van 2001 - zou krijgen om georganiseerde criminaliteit (drugscriminaliteit, cybermisdrijven, moslimterrorisme…) te bestrijden is vaak onbestaande, dus moeten we de lokale politie slagkrachtiger maken waardoor er meer middelen vrij kunnen komen.”

“We kunnen fusies doorvoeren vanuit het federale niveau, maar net zoals de weigering in Brussel om te fusioneren, zijn het vooral de Franstaligen die dwars liggen”, duidt en besluit Depoortere. “Ze zijn liever lokale en almachtige baronnen in hun kleine gemeenten, dan dat er een overkoepelende politiezone komt die meer orde op zaken kan zetten. Hoog tijd dat binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) met een plan op de proppen komt en aan de slag gaat om het aantal politiezones te reduceren.