Nieuws
woensdag, 05 jan 2022

“Geen asielcentrum in Dilbeek”

Het Vlaams Belang voerde vandaag actie tegen de komst van een asielcentrum in de Vlaams-Brabantse gemeente Dilbeek, zoals de partij dat vandaag eveneens deed tegen de komst van 90 asielzoekers in een jeugdverblijf in Ieper. “We zullen met alle legale middelen proberen de komst van het centrum voor Afghaanse minderjarigen in Dilbeek tegen te houden”, zegt Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang). “Deze gemeente wordt reeds met zoveel grootstedelijke problemen geconfronteerd dat het echt geen asielcentrum meer kan hebben.”

Op 15 december maakte Fedasil bekend een opvangcentrum voor 51 minderjarige Afghaanse asielzoekers te zullen openen in het midden van de Dilbeekse woonwijk Kattebroek. “Als gevolg van de nabijheid van Brussel wordt Dilbeek al geconfronteerd met een bovengemiddeld aantal sociale en integratie-gerelateerde problemen. Zo ligt het aandeel inwoners van buitenlandse herkomst meer dan 50 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde en ligt de bevolkingsdichtheid dubbel zo hoog als in Vlaanderen. Hier ook nog eens een asielcentrum vestigen is onbegrijpelijk”, aldus Kamerlid Katleen Bury. “Iedere Dilbekenaar had dit kunnen opmerken, maar helaas werden noch de buurtbewoners noch de gemeenteraadsleden op de hoogte gebracht van de plannen, laat staan dat naar hun mening gevraagd werd.”

“Los van het feit dat asielzoekers best in eigen regio worden opgevangen is Dilbeek als locatie wel héél slecht gekozen”

Het asielcentrum zal plaatsmaken voor 51 Afghaanse jongvolwassenen, geen kinderen. “En ze zullen vergezeld worden van 30 begeleiders. Dat is meer dan één begeleider voor twee asielzoekers”, merkt Bury op. “In onze rusthuizen is er, ter vergelijking, een gemiddelde van één begeleider voor tien zorgbehoevende inwoners. Door dat personeelstekort krijgen veel rusthuisbewoners niet voldoende sociaal contact en moeten sommigen zelfs urenlang met een vuile pamper op bed liggen.”

Het Vlaams Belang vraagt zich dan ook af waarom asielcentra wel voldoende personeel kunnen krijgen, en vooral waarom 51 jongvolwassenen, die oud genoeg zijn om huishoudelijke taken te vervullen en hun dag zinvol te besteden, 30 begeleiders nodig hebben.

“Met dit initiatief stelt de overheid de foute prioriteiten. Het zal extra druk leggen op het OCMW, op de scholen en op de politie”, merkt ook Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) tot slot op. “Dilbeek staat nu al voor enorme uitdagingen, waarvoor de nodige ondersteuning op het vlak van mensen en middelen ontbreekt. Daarom heeft Vlaams Belang-gemeenteraadslid Kris Peeters een motie ingediend om het college van burgemeester en schepenen aan te sporen om met alle actoren de nodige besprekingen aan te vatten, acties te ondernemen en alle legale middelen te gebruiken - en uit te putten - om de komst van dit asielcentrum tegen te houden.”