Nieuws
donderdag, 18 aug 2022

“Geen Belgen in legers van islamitische landen”

Het Vlaams Belang wil verhinderen dat mensen met de Belgische nationaliteit nog vrijwillig dienst nemen in het leger van een lidstaat van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. “Het gaat om een misdrijf tegen de veiligheid van de staat en we willen dit bestraft zien met gevangenisstraffen tot twee jaar”, zegt Kamerlid Annick Ponthier, die hierover een wetsvoorstel indiende. “En daarnaast moeten diegenen die zich aansluiten bij zo’n leger en over de dubbele nationaliteit beschikken de Belgische verliezen.”

“Wie zijn leven in België wil uitbouwen door hier te wonen, te werken of een uitkering te krijgen, toont geen enkel respect voor zijn gastland wanneer hij dienst neemt in de strijdkracht van een islamitisch land”, aldus Ponthier. “Daar worden immers waarden verdedigd en gedoogd die haaks staan op de verworvenheden van de westerse democratieën. De islamitische wetgeving, de sharia, werd niet voor niets door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als onverenigbaar met het Europees mensenrechtenverdrag beschouwd.”

“Het vrijwillig dienst nemen in de krijgsmachten van islamitische landen zegt veel over de loyauteit van deze mensen”

“Tot de 57 lidstaten van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking behoren onder meer Marokko, Turkije, Iran, Afghanistan en Albanië”, vervolgt Ponthier. “We willen dat Belgen met de dubbele nationaliteit die vrijwillig dienst nemen in het leger van één van deze landen hun Belgisch staatsburgerschap verliezen. In Duitsland bestaat dergelijke wetgeving reeds.”

“Fundamentalisme is in de islamitische wereld springlevend en het leidde al tot vele aanslagen in het Westen”, besluit Ponthier. “We moeten vermijden dat er mensen van hier in het leger van een islamitisch land het risico lopen om, met alle gevolgen van dien, in contact te komen met fundamentalistische leerstellingen. En dat risico is reëel.”