Nieuws
woensdag, 13 dec 2023

Geen eind aan ongebreidelde subsidie voor krantenconcessie

Foto: iStock. Geen eind aan ongebreidelde subsidie voor krantenconcessie

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat er nog steeds geen afstand wordt genomen van de krantenconcessie. “Wat een gemiste kans”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. “Dankzij de federale Vivaldi-regering zullen ze de komende jaren nog honderden miljoenen aan belastinggeld in de zakken van bpost en de uitgevers terechtkomen.” 

Het verbaast het Kamerlid allerminst dat drie kwart van de subsidies naar het Waalse landsgedeelte zal vloeien. “Dit is een extra transfer naar Wallonië. De regering is voor een zoveelste keer gezwicht onder de druk van de Franstalige lobbygroepen. Onder de leiding van de PS hebben die het lot van duizenden postbodes gekoppeld aan deze steun”, aldus Dewulf. “Men had er beter aan gedaan de zelfstandige dagbladhandelaars te steunen.”

“Vlaams Belang streeft naar een eerlijke nieuwsverspreiding, zonder politieke invloeden en zonder belastinggeld”

Ook stoort het Dewulf dat er nooit concreet berekend werd hoeveel de eigenlijke kost eigenlijk vertegenwoordigt. Het Vlaams Belang vroeg reeds verscheidene malen naar de berekeningen, maar kreeg nog steeds geen antwoord van de FOD economie. “Alles gebeurt met de natte vinger. Deze regering gooit dus nog maar eens met miljoenen, en dat voor zaken waarover het na deze legislatuur geen enkele zeggenschap meer heeft. Het is tekenend dat niemand op de kabinetten enig benul heeft over hoeveel kranten of tijdschriften het eigenlijk gaat. En dan maar uitpakken met een zogenaamde ‘besparing’, terwijl er nog steeds meer dan 200 miljoen verdwijnt. Bijzonder hypocriet allemaal.”

“We blijven van mening dat efficiënt beleid en eerlijke concurrentie voor een veel sterker structureel kader zorgen, en dat de werkgelegenheid van een beursgenoteerde instelling niet moet afhangen van verdoken transfers of subsidies”, besluit Dewulf. “En we zullen blijven streven naar een eerlijke nieuwsverspreiding, onafhankelijk van politieke invloeden of opgedrongen idealen en al zeker niet met het belastinggeld van de hardwerkende Vlaming.”