Nieuws
vrijdag, 15 dec 2023

Vlaams Belang Vlaams Belang kant zich uitdrukkelijk tegen de toetredingsonderhandelingen met EU-toetredingsonderhandelingen Oekraïne en Moldavië

Het Vlaams Belang reageert kant zich tegen het groen licht dat Brussel gisteren gaf voor toetredingsgesprekken tussen Oekraïne, Moldavië en de EU. “In een emotionele waas door de oorlog met Rusland wil de Unie een land inlijven dat in de verste verte niet klaar is voor lidmaatschap”, stelt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Wij steunen Oekraïne in hun strijd om zelfbeschikking, maar een oorlogsland opnemen zal tot collectieve verarming leiden.”

Gisteren keurden 26 staatshoofden en regeringsleiders van de EU op de Europese top in Brussel de toetredingsonderhandelingen met zowel Oekraïne als Moldavië goed. Ook Georgië krijgt nu de status van kandidaat-lidstaat. De Hongaarse premier Viktor Orban had zich lang verzet tegen toetreding, maar verliet de zaal tijdens de stemming waardoor een consensus mogelijk werd. Het Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen de verdere uitbreiding van de EU richting het Oosten en de Balkan. “Dat men zomaar eventjes Oekraïne, Moldavië én Georgië bij de Unie wil inlijven, tart alle verbeelding”, vervolgt Samyn. “Dit zijn stuk voor stuk landen die lang niet voldoen aan de politieke en economische toetredingscriteria van Kopenhagen.”

“Van een effectieve toetreding kan nog zeer lang geen sprake zijn”

Lidmaatschap van de Europese Unie is het resultaat van een omstandige procedure, waarbij men kandidaat-lidstaten op basis van de Kopenhagencriteria evalueert. Die criteria behelzen zowel financieel-economische als politieke aspecten, zoals respect voor mensenrechten en de democratische rechtsstaat. “Wat corruptie, rechtsstaat en zeker economie betreft, kan er geen enkele sprake zijn van een toetreding van Oekraïne, Moldavië en Georgië ondanks onze steun aan de Oekraïense natie tegen Rusland”, stelt Samyn nog. “Dit zou leiden tot ontwrichting van ons landbouwbeleid, gigantische transfers naar het Oosten en bovenal toetreding van een politiek zeer instabiel land van maar liefst 40 miljoen inwoners.”

Normaal gezien is bij de finale stap van de toetredingsprocedure unanimiteit vereist van alle lidstaten. “Met een handig trucje, namelijk het verlaten van de zaal, heeft men nu consensus gevonden voor de stemming”, stelt Samyn nog. “Maar in een verdere fase kunnen landen als Hongarije nog altijd de toetreding blokkeren. Wij vinden alvast dat men de belangen van onze mensen en onze lidstaten voorop moet stellen, dus kan er wat ons betreft van effectieve toetreding nog zeer lang geen sprake zijn.”