Nieuws
vrijdag, 26 mei 2023

Geen extra geld vanuit Beliris naar Metrolijn 3-project

Foto: iStock. Geen extra geld vanuit Beliris naar Metrolijn 3-project

De Brusselse regering vraagt meer geld van de federale overheid voor de werken aan het metro 3-project. De kostprijs ervan ligt namelijk veel hoger dan oorspronkelijk gepland. Het Vlaams Belang hekelt het amateurisme en de verspilzucht van de Brusselse politieke elite. “Het Brussel Gewest moet voor haar eigen mobiliteitswerken instaan”, zegt Kamerlid Pieter De Spiegeleer. Er mogen geen extra bijkomende investeringen vanuit Beliris naar het Metrolijn 3-project gaan.”

Beliris, het federale investeringsfonds voor Brussel, is ontstaan uit een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, om de uitstraling van Brussel-hoofdstad te bevorderen. De federale overheid voorziet jaarlijks 125 miljoen euro voor Beliris, dat het op haar beurt investeert in verscheidene projecten. “In de periode 2020-2022 werden maar liefst 845 miljoen euro aan investeringen goedgekeurd”, zegt De Spiegeleer. “En onlangs werd al in 771 miljoen euro aan investeringen voorzien voor de periode 2023-2024. Hallucinante bedragen.”

Deze honderden miljoenen worden al jaren niet meer ingezet voor hun oorspronkelijk doel. Zo zijn er investeringen in een nieuwe brandweerkazerne in Elsene, de bouw van een instituut voor pediatrisch onderzoek en honderden nieuwe en vernieuwde sociale woningen in Schaarbeek. “En nu komt daar ook het megalomane project voor de bouw van metrolijn 3 bij”, vervolgt De Spiegeleer. “Beliris is bevoegd voor het tweede deel van het project. Dat behelst de verlenging van de lijn Albert-Noordstation in noordelijke richting tot Bordet, de aanleg van een nieuwe tunnel, zeven nieuwe stations en een nieuw depot. Vaak mooie en nodige initiatieven, maar het zijn stuk voor stuk initiatieven die de Brusselse regering zelf zou moeten bekostigen.”

“De stem van Vlaamse belastingbetaler wordt niet gehoord, maar op zijn geld wordt dus wel gerekend”

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de federale overheid voor de bouw van metrolijn 3 via Beliris jaarlijks 50 euro miljoen voor haar rekening neemt en dat gedurende tien jaar. Dat is bovenop de financiering van de voorstudies die 20 miljoen bedraagt. Beliris nam in 2018 namelijk een studiebureau onder de arm om de tijdsplanning en het budget van de hele operatie in het oog te houden, in de hoop om vertragingen en budgetoverschrijdingen te voorkomen. Maar uiteindelijk blijken de offertes 250 procent hoger te liggen dan de raming van het expertenbureau waardoor de werken momenteel opgeschort zijn. 

Tijdens de plenaire zitting gisteren in de Kamer ondervroeg De Spiegeleer hierover minister Karine Lalieux (PS), die bevoegd is voor Beliris. Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) gaf begin dit jaar immers al aan de werken te willen financieren met de volledige Beliris-enveloppe en daarnaast zoekt de Brusselse regering meer federale steun. Op de vraag hoe het nu verder moet met het project antwoordde Lalieux dat, eenmaal het opgenomen werd in de bijakte en de begrotingstabellen, het noch haarzelf, noch de administratie van Beliris en nog minder de federale regering toekomt om hierover te beslissen.  

“Minister Lalieux is ervan overtuigd dat de bal in het kamp ligt van de Brusselse regering, maar ondertussen verklaart ze wel te willen praten met premier De Croo over de vraag van de Brusselse regering naar extra middelen”, besluit De Spiegeleer. “De stem van Vlaamse belastingbetaler wordt niet gehoord, maar op zijn geld wordt dus wel gerekend. Dat zal zonder het Vlaams Belang zijn.”