Nieuws
woensdag, 22 sep 2021

Geen hoofddoeken in de rechtszaal

Het Vlaams Belang verzet zich tegen het voornemen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om hoofddoeken voortaan toe te laten in de rechtbanken. “Het Vlaams Belang pleit voor absolute neutraliteit. In het onderwijs, bij de overheid en ook in de rechtbanken”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Iedere burger kan het geloof van zijn of haar keuze belijden, maar dat is een privézaak en hoort niet thuis in een publieke ruimte zoals een rechtszaal.”

“De rechtszaal is bij uitstek een plaats waar iedereen respect hoort te betonen”, aldus Dillen. “En daar kan je dus zeker niet lopen paraderen met het toonbeeld van de onderdrukking van de vrouw, met een symbool van ongelijkheid dat elke integratie in of aanvaarding van onze westerse samenleving in de weg staat.”

“In een rechtszaal hoort neutraliteit”

“Van Quickenborne geeft met zijn voorstel gevolg aan een uitspraak uit 2018 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die bepaalde dat een gehoofddoekte moslima wel degelijk een rechtszaal moet kunnen betreden”, vervolgt Dillen. “Waarmee nog maar eens bewezen is dat niet-verkozen, wereldvreemde en bovendien buitenlandse rechters beleid bij ons maken. Het is een gevaarlijk pad dat wordt bewandeld.”

“Het artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek verbood deze hoofddeksels al anderhalve eeuw om redenen van eerbied, beleefdheid en respect”, besluit Dillen. “Het mag niet verwonderen dat deze argumentatie voor de paars-groene excellenties geen enkele rol speelt. Maar het verwondert me wel steeds opnieuw dat, wanneer het om de hoofddoek gaat, uitgerekend de zogenaamde liberale vrijdenkers het opnemen voor dit uitgesproken religieus symbool.”