Persberichten
vrijdag, 10 mei 2024

Geen kindergeld voor wie op school drugs verhandelt

Foto: iStock. Geen kindergeld voor wie op school drugs verhandelt

Het Vlaams Belang wil dat minderjarigen die op school drugs verhandelen, naast eventuele strafrechtelijke sancties, ook gestraft kunnen worden met een tijdelijke intrekking van het kindergeld. “We moeten onze jeugd absoluut beschermen tegen gif in de vorm van cannabis, speed, xtc of erger”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “En dat kan niet zonder ook de ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen.”

Dat het gebruik van verdovende middelen verwoestingen aanricht in brede lagen van de maatschappij, is genoegzaam bekend. Er zijn niet enkel de fysieke en mentale gezondheidsrisico’s voor de gebruikers, maar ook de vele sociale problemen waartoe het leidt, zoals ontwrichting van gezinnen, armoede, misdaad en geweld. Antwerpse en Brusselse probleemwijken gaan ondertussen al gebukt onder heuse drugsoorlogen. “De gevolgen van druggebruik, ook wanneer het om softdrugs gaat, vallen op geen enkele zinnige wijze te minimaliseren”, aldus Van Grieken. “We verzetten ons dus ten stelligste tegen bewegingen, pseudowetenschappers en politieke partijen zoals Open Vld, Groen, Cd&v en PVDA, die dit wel doen en openlijk pleiten voor legalisering of recreatief gebruik.”

“Het welzijn van onze bevolking, en zeker van onze schoolkinderen, staat voorop”

Jarenlang heeft het Vlaams Belang gewaarschuwd voor de nefaste gevolgen van deze minimalisering door politici van traditionele partijen. Zo worden niet alleen druggebruikers niet meer vervolgd, maar worden zelfs hun dealers met fluwelen handschoenen behandeld. Als ze al vervolgd worden, komen ze er vaak van af met korte en voorwaardelijke straffen. “Jeugdrechters plaatsen minderjarige dealers hooguit voor een kort tijdje in een halfopen of gesloten instelling”, gaat de voorzitter verder. “Dit wordt ervaren als een de facto straffeloosheid, en is een signaal om hun criminele traject verder te zetten.” Het Vlaams Belang wil een nultolerantie, ook tegenover de jeugdige criminelen. Voor de partij moeten 16- of 17-jarigen die handelen in drugs, bestraft kunnen worden als meerderjarigen.

Het Vlaams Belang plaatst het welzijn van onze bevolking en schoolkinderen voorop. Naast de nodige preventieve maatregelen, en de begeleiding van wie hulp nodig heeft, is daarvoor ook de repressie tegen drugsdealers noodzakelijk om de schoolgaande jeugd bescherming te bieden. “De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen. Politie en justitie moeten garant staan voor een hardere aanpak, en hiertoe eindelijk de nodige middelen krijgen”, besluit Van Grieken. “Maar niet enkel de overheid. Ook de ouders van de minderjarigen die zich aan dergelijke criminaliteit vergrijpen, moeten voor hun verantwoordelijkheid gesteld worden. We pleiten er bijgevolg voor het kindergeld minstens tijdelijk in te trekken.”