Nieuws
vrijdag, 19 aug 2022

“Geen politieke mandaten voor niet-EU-burgers”

Het Vlaams Belang wil dat personen die naast de Belgische nationaliteit ook deze van een niet-EU-lidstaat bezitten, van ieder politiek mandaat worden uitgesloten. Maar al te vaak blijken politici met een dubbele nationaliteit de grootste band te hebben met hun land van herkomst”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. Dit terwijl ze juist worden geacht de belangen van de gehele bevolking te dienen van het land waarin ze politicus zijn.”

“Ik herinner me goed hoe ene Mahinur Ozdemir destijds voor cdH (Les Engagés) verkozen geraakte in het Brusselse parlement en daar de eerste volksvertegenwoordiger werd die met een hoofddoek zetelde”, aldus Pas. “Vanaf 2019 deed ze dat als onafhankelijke, omdat ze weigerde in te gaan op de vraag van cdH om de Turkse genocide tegen de Armeense bevolking te ontkennen. De genocide-ontkenster werd vervolgens door het Turkse regime beloond met een ambassadeurschap in Algerije. Het was overduidelijk waar de loyauteit van Ozdemir, die zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit had, lag.”

“Met politici die meerdere nationaliteiten bezitten worden internationale conflicten nodeloos geïmporteerd”

Het Vlaams Belang wijst erop dat het dienen van de tegenstrijdige belangen van verschillende landen voor reëel gevaar kan zorgen. “Dat was bijvoorbeeld enkele jaren geleden het geval in Limburg”, vervolgt Pas. “Een socialistisch provincieraadslid van Belgische en Turkse nationaliteit had in de nasleep van de mislukte staatsgreep tegen president Recep Erdogan een oproep gedaan om zich in naam van Allah te keren tegen wat hij ‘landverraders’ noemde. Het resultaat was de bestorming van een gebouw waarin zich Limburgse Turken bevonden die sympathie hadden voor de Turkse oppositie.”

“Er moet vermeden worden dat politici in dit land vooral oog hebben voor de belangen van andere landen”, besluit Pas. “Je kan geen ‘knecht van twee meesters’ zijn. Dat doet denken aan het gelijknamige toneelstuk, een meesterwerk uit de commedia dell’ arte. Het was de mensen in de 18de eeuw ook al duidelijk dat zoiets faliekant afloopt. Onze fractie diende dan ook een voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet in om dit voortaan onmogelijk te maken.”