Nieuws
woensdag, 03 aug 2022

“Geen politieke spelletjes rond heraanleg Brusselse Ring”

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de Brusselse gemeente Jette de noodzakelijke heraanleg van de ring rond de hoofdstad wil tegenhouden. Het gemeentebestuur van Jette wil alle juridische middelen inzetten tegen de plannen van de Vlaamse overheid”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael, die zelf van Jette is. “Het gemeentebestuur ligt niet wakker van de gevolgen voor de bevolking. Dit is een politiek spelletje vanwege Groen en Ecolo die tegen maatregelen zijn voor een vlottere doorstroming op de ring.

De Vlaamse regering maakte eind juli haar plannen voor de heraanleg van de ring rond Brussel bekend. “In die plannen komt ter hoogte van Wemmel een extra rijstrook, terwijl afrit 8 (Wemmel) wordt afgesloten. In de plaats daarvan wordt afrit 9 (Jette) een volwaardig op- en afrittencomplex”, aldus Lootens-Stael. “Studies tonen aan dat hierdoor de verkeersdoorstroming wordt geoptimaliseerd. De woonkernen zullen minder zwaar verkeer te verwerken krijgen.”

“Jette vreest om onduidelijke redenen het omgekeerde scenario”, vervolgt Lootens-Stael. “Het Vlaams Gewest wil het sluipverkeer uit de woonkernen weer naar de ring brengen, maar desondanks dreigt burgemeester Claire Vandevivere (LB-CDH) zelfs met de Raad van State mocht er een stedenbouwkundige vergunning worden verleend. En schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Groen) valt principieel over elke vorm van verbreding van de ring, zelfs met bredere fietspaden en een beter openbaar vervoer. Dat zou volgens haar de automobilisten het sein geven dat zij het gemakkelijker krijgen.”

“De heraanleg van de ring is belangrijk voor gans Vlaanderen en mag geen aanleiding geven tot politieke spelletjes”

“De ring is de belangrijkste verbinding tussen het oosten en het westen van Vlaanderen. Dit project kan niet gegijzeld worden door een anti-politiek gemotiveerd gemeentebestuur”, aldus nog Lootens-Stael. “Het Vlaams Belang wil geen eilandmentaliteit maar een goede samenwerking tussen de Brusselse gemeenten en de rest van Vlaanderen.”

“Naar de oorzaak van de onwil van het gemeentebestuur van Jette moet wellicht niet ver worden gezocht”, merkt Lootens-Stael tot slot op. ”De Vlaamse overheid weigerde eerder mee te stappen in de Brusselse plannen over een stadstol, en daarom willen sommige politici nu een machtsspelletje spelen. Maar in deze moeilijke economische tijden kunnen we ons dat niet veroorloven en is ook de houding van Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) uiterst schadelijk en contraproductief.”