Nieuws
maandag, 06 mei 2024

Geen stap dichter bij voorziene institutionele hervorming

Foto: Vlaams Belang. Geen stap dichter bij voorziene institutionele hervorming

In het regeerakkoord stelde Vivaldi zichzelf het doel om vanaf 2024 een nieuwe staatsstructuur met een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling te bewerkstelligen. Een volgende federale regering mag echter wederom vanaf nul beginnen. “Wie denkt dat de volgende federale regering voor echte verandering zal zorgen, die dwaalt”, reageert Vlaams Belang-Kamerfractieleider Barbara Pas. “Het Belgische bestel houdt Wallonië aan het Vlaamse geldinfuus. De hefbomen liggen op het Vlaamse niveau.”

Een institutionele hervorming ten gronde had Vivaldi zichzelf op het bord gelegd. Vier jaar en miljoenen euro’s verder, is daar niets van in huis gekomen. “Dure volksbevragingen en burgerpanels waar niets mee gedaan werd en zal worden, dat blijkt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (Cd&v) te begrijpen onder democratische vernieuwing”, stelt Pas. “Eerbiediging van de democratie en het voorbereiden van een staatshervorming bleek dan weer een stap te ver voor deze coalitie van verliezers die voornamelijk bezig is met het bedienen van zichzelf.”

“Achteruitgang is de norm, stilstand de uitzondering en vooruitgang het onmogelijke voor deze regering”

Aan de particratie werd evenmin geraakt. Nochtans beloofde de regering-De Croo een herziening van de partijfinanciering in het kader van diezelfde democratische vernieuwing. “Schijnvertoon van de bovenste plank”, vervolgt de fractieleider die verwijst naar de vele voorstellen van haar eigen partij om de partijfinanciering te halveren die argeloos van tafel werden geveegd door alle andere partijen. “De portefeuille van de burger bloedt, maar het meest voor de hand liggende - namelijk besparen op de eigen vette portefeuille - weigeren de andere partijen steevast.” 

Wat deze regering wel invoerde, was een lobbyregister dat niets verandert aan de macht van lobbygroepen en een, na veel gehakkel, feitelijk niet-verplicht stemrecht voor 16- en 17-jarigen bij de Europese verkiezingen. Over de werking van het hoogste democratische orgaan, het federaal parlement, heeft men zich zelfs niet gebogen. “Achteruitgang is de norm, stilstand de uitzondering en vooruitgang het onmogelijke voor deze regering”, besluit Pas. “Echte democratische vernieuwing, zou luisteren naar de burger zijn.  Voor de systeempartijen is dat een utopie, voor het Vlaams Belang is dat een belofte.”