Nieuws
donderdag, 23 nov 2023

Systeempartijen weigeren nog steeds partijfinanciering te halveren

Foto: Vlaams Belang. Systeempartijen weigeren nog steeds partijfinanciering te halveren

Het Vlaams Belang roept nogmaals op om de partijfinanciering te halveren. De basissubsidie voor politieke partijen zal in 2024 stijgen tot 36,4 miljoen euro. “Een recordhoogte, en een regelrechte schande, zeker in tijden dat de burgers het steeds moeilijker hebben”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “De regering moet haar eigen regeerverklaring trouw zijn en eindelijk de partijfinanciering hervormen. Het Vlaams Belang wil alvast een halvering ervan en diende hiertoe al meermaals wetsvoorstellen in.”

In Het Laatste Nieuws staat vandaag te lezen dat de federale basissubsidie voor politieke partijen de voorbije vier jaar gestegen is van 32 miljoen euro naar 36,4 miljoen euro in 2024. “Maar het stopt natuurlijk niet bij die basissubsidie”, stelt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “De politieke partijen in de Kamer en de volslagen nutteloze Senaat krijgen nog extra gelden, zoals bijvoorbeeld een werkingstoelage voor de politieke fracties. Die steeg in twee jaar tijd met 11,5 procent, tot 11,46 miljoen euro in 2024. En dan heb ik het nog niet over de lonen van de politieke medewerkers, die ruim 34 miljoen euro zullen bedragen.”

“Luid toeteren over een daling, om vervolgens een stijging goed te keuren”

Het Kamerlid merkt op dat een hervorming van de partijfinanciering een zoveelste niet-ingeloste belofte is van de Vivaldi-regering. “Vooral Kamerlid Kristof Calvo (Groen) toeterde heel luid over een vermindering van partijdotaties”, herinnert Troosters zich. “Maar uiteindelijk zal hij de begrotingstabellen van 2024 en dus de extra partijfinanciering netjes goedkeuren. En dat voor de man die met behoud van wedde maanden uit het parlement wegbleef omdat hij geen ministerpostje kon krijgen en die nu in Mechelen eieren voor zijn geld zal kiezen. Bijzonder hypocriet allemaal.”

“Dotaties zijn afhankelijk van verkiezingsresultaten, maar naarmate de traditionele partijen ineenschrompelen, wordt de te verdelen dotatietaart gewoon groter gemaakt”, besluit Troosters. “Het Vlaams Belang wil die veel te grote taart niet alleen kleiner maken, maar ze zonder meer halveren. We dienden dit voorstel al meermaals in. Maar helaas wenste geen van de andere partijen daarop in te gaan.”