Nieuws
woensdag, 08 dec 2021

Geld voor hulp gaat vaak niet naar minderbedeelden

Het Vlaams Belang wil een betere controle op de besteding van de middelen en op de realisatie van de beoogde doelstellingen van organisaties die actief zijn in de hulp aan gehandicapten of in armoedebestrijding. “Sinds vele jaren zijn er klachten over het misbruik binnen sommige vzw’s van de middelen die hen toevertrouwd worden”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Vele mensen geven in volle vertrouwen geld aan deze organisaties omdat de overheid zelf grotendeels in gebreke blijft.”

Het speelveld van organisaties die betrokken zijn bij de opvang en hulp aan gehandicapten of actief zijn in armoedebestrijding is zeer ruim en divers. In dit landschap zijn vele honderden vzw’s actief, al dan niet gesteund door de overheid. “Sommige krijgen structurele werkingsmiddelen van de overheid terwijl andere via publieke giften hun werking ondersteund zien. Een deel van deze donaties zijn fiscaal aftrekbare giften en worden dus indirect door de overheid, u en ik dus, betaald”, aldus Samyn. “Op zich is dat niet verkeerd. De burger beslist op deze manier voor een stukje zelf wat er met zijn centen gebeurd. Nu is er op vandaag echter weinig transparantie wat er met deze middelen wordt aangevangen.”

“Bedrijven zijn er om winst te genereren, vzw’s in de armoede- of gehandicaptensector zijn er om hulp te bieden”

De wachtlijsten voor gehandicaptenopvang worden niet weggewerkt. De armoedecijfers kennen spijts alle inspanningen geen dalende, maar een stijgende tendens. “De coronacrisis heeft er zeer zwaar ingehakt en de gevolgen zijn nu al zichtbaar”, vervolgt Samyn. “Daarom is het schrijnend vast te stellen dat sommige organisaties de middelen die ze hebben niet besteden aan hun nobele doelstelling: het helpen van mensen die terecht onze steun verdienen.”

“De overheid moet zich niet inlaten met de manier waarop deze vzw’s hun werking organiseren. In veel van deze vzw’s zijn zeer veel vrijwilligers actief die iedere dag het beste van zichzelf geven om de hulpbehoevende medemens te steunen. In vele vzw’s is er veel kennis van het werkveld aanwezig en dat is goed”, besluit Samyn. “Maar waar de overheid wel moet op toezien is dat deze vzw’s geen patrimoniumvennootschappen worden die direct of indirect met overheidsgeld worden gefinancierd en dat de besteding van de middelen rechtstreeks in correlatie staat met hun doelstelling. Anders kan er van structurele ondersteuning of indirecte via aftrekbare giften geen sprake zijn. De steun moet terecht komen bij wie hulp nodig heeft. Nu meer dan ooit.”