Nieuws
vrijdag, 19 nov 2021

"Gemarchandeer met coronamaatregelen in onderwijs"

In navolging van de algemene verstrengingen komen er ook in het onderwijs extra coronamaatregelen. Zo is onder andere opnieuw de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs. “Het coronabeleid lijkt steeds meer op een gesjacher met maatregelen op kap van onze kinderen, vooral de mondmaskersaga begint een processie van Echternach te worden.” zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Ook komt de meer aanmatigende actie van de minister omtrent CO2-meting in de klassen veel te laat.”

Na de aankondiging van de brede maatschappelijke verstrengingen van het Overlegcomité, communiceerde onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) ook bijkomende coronamaatregelen voor het onderwijs. Zo wordt in het secundair onderwijs mondmaskerdracht opnieuw verplicht voor leerlingen en personeel. In het lager onderwijs blijft de al in voege zijnde mondmaskerplicht gelden in het 5de en 6de leerjaar, maar komt er geen uitbreiding richting 3de en 4de leerjaar. “Dit lijkt meer en meer op een koehandel in mondmaskerregels”, verklaart Roosmarijn Beckers. “Dan weer wel, dan weer niet, dan weer in dat onderwijssegment, dan weer in een ander. Leerlingen uit het secundair onderwijs zijn nochtans in merendeel gevaccineerd en de school is een meer gereguleerde setting ten opzichte van andere jongerenactiviteiten.”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke stelde eerder deze week nochtans in De Afspraak dat er voor de leerlingen zelf amper covidgevaar is. Integendeel, zei hij, mocht het enkel om hen gaan, dan zou hij het virus verder laten rondgaan in de scholen. Maar het risico is volgens hem dat ze ouderen besmetten. “Ik vind het een rare redenering want de meeste ouderen hebben zich al volledig laten vaccineren: 92% zelfs.” zegt Beckers, “Naar mijn mening moeten we net de snelheid van de vrijwillige toediening van die boosterprikken opschalen.”

“Na anderhalf jaar coronacrisis eindelijk stringentere ventilatiemaatregelen in het onderwijs”

Daarnaast worden de maatregelen bij het onderwijs inzake ventilatie en CO2-meting verder aangescherpt. Er komt een gefaseerde invoering van extra CO2-meters in elk leslokaal. De Vlaamse Overheid zal hiervoor dan ook extra middelen vrijmaken. “Eindelijk komen er deftige ventilatiemaatregelen voor ieder lokaal, dat heeft anderhalf jaar op zich laten wachten. Voordien waren er wel veel aanbevelingen van de overheid, maar nergens echte reglementering omtrent het meten van CO2 in klas. Ook was er hiertoe veel te weinig budget voorzien aangezien scholen met hun coronabudget ook alle andere hygiënemaatregelen dienden te betalen zoals handgels, extra wasbakken, plexischermen…”

Het Vlaams Belang trekt al langer aan de alarmbel over ventilatie en een betere aanpak van CO2-meting. In de door de systeempartijen genegeerde beleidsvoorstellenbundel ter conclusie van de coronacommissie van december vorig jaar stond dan ook de maatregel om CO2-meters te voorzien in ieder klaslokaal. Beckers vraagt zich dan ook af waarom minister Weyts nu plots wel meer aanmatigende actie neemt. “We weten dat Frank Vandenbroucke en Vooruit al langer Weyts zaten aan te porren tot betere ventilatiemaatregelen. De vraag is of dit nu voortschrijdend inzicht is vanwege Weyts of hij bij meester Frank op strafstudie is moeten gaan?”