Nieuws
dinsdag, 05 okt 2021

Gemeente Moeskroen overtreedt taalwetgeving

Het Vlaams Belang neemt het niet dat de gemeente Moeskroen de taalwetgeving met de voeten treedt. De webstek van de gemeente Moeskroen is eentalig Frans”, stelt Kamerlid Ortwin Depoortere vast. “Dat is flagrant in strijd met de taalwetgeving. Moeskroen moet volgens de wet ook taalfaciliteiten voorzien voor Nederlandstaligen. Dat betekent onder meer een integraal tweetalige webstek.”

“Ik heb minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gevraagd hiertegen op te treden”, aldus Depoortere. “Zij liet echter weten dat ze daartoe niet bevoegd zou zijn en dat dit een aangelegenheid van het Waalse Gewest zou zijn. Wat pertinent onjuist is.”

“De reactie op de overtreding van de taalwetgeving toont het aan, Verlinden weet als ‘topadvocate’ niet eens wat in Grondwet staat”

“Artikel 129 van de Grondwet stelt uitdrukkelijk dat de gewesten niet bevoegd zijn voor bestuurstaalaangelegenheden in taalgrensgemeenten, maar wel de federale overheid, in casu dus de federale minister van Binnenlandse Zaken”, vervolgt Depoortere. “Verlinden beschikt daarvoor zelfs over een arrondissementscommissaris te Moeskroen, die speciaal als opdracht heeft gekregen om daarover te waken.”

“Ofwel kent deze minister, die door CD&V als ‘topadvocate’ in de regering werd geparachuteerd, niet eens de Grondwet en haar eigen bevoegdheden, en dan is dat een fameuze blaam”, besluit Depoortere. “Ofwel tracht zij de Volksvertegenwoordiging een flagrante leugen op de mouw te spelden en is zij haar ministerfunctie in een parlementaire democratie onwaardig.” Depoortere zal het alleszins niet laten bij deze schending van de taalwetgeving en zal de minister hierover opnieuw aan de tand voelen.